Starter eget IT-akademi

Steria gjør sin egen vri for å lokke flere folk til bedriften.

Starter eget IT-akademi

Steria gjør sin egen vri for å lokke flere folk til bedriften.

IT-bransjen sliter med å få nok folk til sine oppdrag. Nå har Steria klekket ut en plan som skal motiver flinke folk til å jobbe i bedriften med eget akademi for medarbeidere over hele verden.

Den første av akademiets fire skoler, ledelsesskolen, åpner dørene i disse dager.

IT-konsulentselskapet har utviklet ledelsesskolen på Steria Academy i samarbeid med en av verdens ledende nettskoler for høyere utdanning, U21Global, som har 17 forskningstunge universiteter fra 11 land bak seg.

– Kompetanseutvikling handler om økt konkurransekraft. Vi ønsker å ha bransjens mest kunnskapsrike medarbeidere, slik at vi står sterkest mulig i et globalt marked der kunnskap er ferskvare og utviklingen skjer lynraskt. Derfor bruker vi mye ressurser på både strukturert kursvirksomhet og aktiv hverdagslæring, sier HR-rådgiver i Steria Norge, Hilde Solberg Holm.

Steria Academy er basert i storbyen Chennai i India, og består av fire skoler for ledelse, salg, rådgiving og prosjektledelse. Det første kurset på ledelsesskolen, «Global Business Leadership», gikk i gang allerede denne uken. Blant de 58 deltakerne på den åtte måneder lange utdannelsen finner vi Egil Smestad (42), som er nyutnevnt rådgivingsdirektør i Steria Norge.

– Dette er et profesjonelt opplegg med solide lærekrefter. Jeg ser fram til både faglig påfyll og en anledning til å bygge relasjoner internasjonalt, ikke minst i Sterias organisasjon i India, sier Smestad. Etter oppkjøpet av outsourcingsselskapet Xansa i fjor har Steria rundt 5000 medarbeidere i India.

Hilde Solberg Holm forteller at kurset «Global Business Leadership» hovedsakelig sikter seg inn mot personer som allerede har lederstillinger i Steria, og at det vil bli en viktig internasjonal møteplass for ledere i de 19 landene Steria har virksomhet i.

– Toppledere er en gruppe som ofte glemmes når det investeres i kompetanseutvikling. Det er en gammel forestilling om at en leder på høyt nivå allerede skal kunne alt, men slik er det naturligvis ikke. De trenger påfyll og inspirasjon like mye som resten av oss, påpeker hun.

Deltakerne skal igjennom i alt 10 moduler, som innebærer alt fra forelesninger og gruppearbeid, til e-læring og egenstudier. Kursopplegget er lagt opp fleksibelt, slik at det ikke skal kollidere med arbeid eller privatliv.

Førstekullet uteksamineres i februar 2009, men allerede i oktober i år skal et nytt kull med 60 Steria-medarbeidere i gang. Parallelt med dette jobber Steria med å skreddersy et opplegg for de tre andre skolene. Skolene for salg, rådgiving og prosjektledelse skal lanseres i løpet av de neste 12 månedene.

– Steria i Norge har også et lokalt akademi som støtter opp under det internasjonale opplegget, og som omfatter alt fra et felles basiskurs for alle ansatte, til lederskole, rådgiverskole, prosjektlederskole og arkitekturskole, forteller Hilde Solberg Holm

Til toppen