Starter innholdstjeneste i USA

I løpet av kort tid etablerer etter alt å dømme Telenor Venture et selskap på vestkysten i USA under navnet European Content Network, og skal dras i gang av Jostein Svendsen, tidligere gründer i New Media Science.

I løpet av kort tid etablerer etter alt å dømme Telenor Venture et selskap på vestkysten i USA under navnet European Content Network, og skal dras i gang av Jostein Svendsen, tidligere gründer i New Media Science.

Selskapet skal være et bindeledd mellom amerikanske innholdsskapere og europeiske distributører. Svendsen har det siste året vært utplassert som en "lyttepost" for Telenor, i et spleiselag finansiert av Telenor Nextel og Telenor Venture. Nå sender Nextel sin egen mann over, og Svendsen starter oppbyggingen av innholdsformidlingsbyrået.

ECN har hyret inn Zornitza Stefanova, ex-direktør for strategiske samarbeid i HotWired, som konsulent i oppbyggingen.

Til toppen