- Starter jakten på et nytt Opera

Norsk teknologifond satser 65 millioner kroner for å utvikle nye IT-suksesser.

- Starter jakten på et nytt Opera
(Bilde: Marius Jørgenrud)

Norsk teknologifond satser 65 millioner kroner for å utvikle nye IT-suksesser.

Akershus fylkeskommune og Campus Kjeller AS går sammen om å etablere et nytt teknologifond.

Akershus Teknologifond får en startkapital på 65 millioner kroner. Ambisjonen er å skape nye vekstbedrifter med utgangspunkt i kunnskapsmiljøene på Kjeller, Fornebu og Ås.

– Timingen kan ikke bli bedre, mener Dag Terje Rian som skal lede fondet.

Satsingsområdene for det nye fondet er definert til å være IT, samfunnssikkerhet, energi og miljø, samt bioteknologi. Akershus fylkeskommune bidrar med 45 millioner kroner og Campus Kjeller deltar med 20 millioner kroner. Det arbeides også med å hente inn ytterligere kapital til fondet.

- Innovasjon står sjelden så sterkt som i krisetider. Historisk har fond som blir startet under kriser svært god avkastning. Med utgangspunkt i de sterke kunnskapsmiljøene i Akershus har vi alle muligheter for å lykkes, mener Rian.

Fra starten har fondet overtatt eierskap i syv bedrifter med utspring fra Campus Kjeller. Opera Software er blant suksessbedriftene som stammer fra den samme forskningsparken.

- Nå starter vi jakten på et nytt Opera, og vi tror det er mulig å skape like store suksesser med de selskapene fondet nå utvikler, sier Jørgen André Nilsen som er tidligere direktør for Eierskap og Investeringer i Campus Kjeller.

Han vil sammen med Dag Terje Rian og Petter Bakke, som har forvaltet Akershus Fylkes næringsfond utgjøre forvaltningsteamet for det nye teknologifond.

Innovasjonsselskapene Campus Kjeller, Bioparken og IT Fornebu AS skal fortsatt bringe fram oppstartsbedrifter fra sine miljøer. Akershus Teknologifond skal sikre finansiering i neste fase hvor bedriftene skal vokse.

- Vi er nærmest verdensmestre i potensiale i vår region. Men når det gjelder å realisere innovative, internasjonalt konkurransedyktige virksomheter, er vi ikke like flinke. Finansiering i tidlig fase er en kritisk faktor for å lykkes bedre med å forløse regionens store muligheter, sier Øystein Lunde, som er teamleder for næringsutvikling- og nyskapning, i avdeling for regional utvikling i Akershus Fylkeskommune.

    Les også:

Til toppen