Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Starter massivt tilsyn med personvernombud

26 land har gått sammen for å se på hvordan det står til med personvernombudet. Norge er ikke med.

Koordinerte tilsyn skal bidra til konsekvent behandling, slik at personvernforordningen håndheves likt i ulike land i Europa.
Koordinerte tilsyn skal bidra til konsekvent behandling, slik at personvernforordningen håndheves likt i ulike land i Europa. Illustrasjonsfoto: Eugen Wais

I disse dager starter 26 europeiske datatilsyn et koordinert tilsyn som skal se nærmere på rollen til personvernombudet.