Starter skole for hacker-detektiver

For å demme opp mot hackerflommen, starter Cisco og en Kristiansand-skole opp et eget studium for hacker-jegere.

For å demme opp mot hackerflommen, starter Cisco og en Kristiansand-skole opp et eget studium for hacker-jegere.

Sammen med Cisco starter nå den Kristiansand-baserte dataskolen Noroff et studium for "digital sikkerhet og etterretning".

Studiet bygger blant annet på Ciscos program for utdanning av nettverksspesialister, CNAP.

Datasikkerhet og etterretning vil være et videregående ettårig fulltidsstudium og inkluderer blant annet risikoanalyse, kunnskap og implementering av sikkerhetsløsninger, lover og regler samt innføring i etikk.

I tillegg tar kurset for seg emner som etterretningstjeneste som overvåkning av nettverk og logger, oppsporing av innbrudd og annen ulovlig aktivitet rettet mot nettverk.

Studiet avsluttes med en diplomoppgave.

- De fleste tilbud innen datasikkerhet har så langt vært konsentrert om å beskytte seg mot virusangrep og innbruddsforsøk. Neste generasjons IT-ansvarlige skal lære mer om hvordan ulovlige angrep skal spores, samt hvordan de skal dokumentere og legge til rette for at rettsapparatet skal kunne foreta domfellelse, sier fagansvarlig Ernst Sundt i Noroff.

Noroff ble startet i 1987 og har 750 heltidsstudenter samt en rekke deltidsstudenter, blant annet på IT-studier.

Til toppen