Starter tester med SHDSL

Bor du i Bodø, Stavanger eller Bergen kan du bli testkunde når Catch Communications nå går i gang med uttesting av SHDSL. Teknologien utnytter eksisterende kobbernett på en bedre måte.

SHDSL er en helt ny, fersk og utvidet standard for symmetriske DSL-løsninger, der Catch Communications fra før har aktiviteter gjennom leveranser av SDSL-løsninger til bedrifter og private, også dette via Telenors kobbernett.

SHDSL har ikke tidligere vært testet i det norske telenettet, men mulighetene for dette ble etablert i oktober da Telenor valgte å åpne for dette. Teknologien blir også å finne som mulige løsninger i avtalene mellom Telenor og Telenors konkurrenter, som også kalles for operatøraksessavtaler.

DSL er en kostnadseffektiv teknologi som fortsatt er i startfasen av sin utbredelse. I Norge har Catch vært en av flere aktører som har benyttet denne teknologien, men selskapet har i motsetning til de fleste andre valgt å stå for symmetriske løsninger fremfor asymmetriske.

- Catch starter nå testing med SHDSL og vi gjør dette for å vinne erfaringer i felten. Så langt er det kun marginale forskjeller mellom SDSL og SHDSL. Avstands- og støy- forskjellen har vært så liten at vi ikke automatisk vil ta ibruk den nye standarden, sier forretningsutvikler i Catch, Trond Larsen i en pressemelding.

SHDSL representerer en litt annen måte å overføre høyhastighetskommunikasjon over eksisterende kobber linjer. I tillegg vil brukeren i større grad kunne velge endeutstyret selv.

- Når vi valgte leverandør gjorde vi det utfra fremtidige behov. For oss betyr en eventuell endring for en kunde fra SDSL til SHDSL kun konfigurering av den aktuelle kunden - noe som gjøres direkte fra vårt operasjons-senter, sier han.

Til toppen