Startsiden frikjent for KaZaA-lenking

ABC Startsiden ble frikjent på alle punkter i rettssaken Phonofile hadde anlagt mot nettstedet.

ABC Startsiden ble frikjent på alle punkter i rettssaken Phonofile hadde anlagt mot nettstedet.

- Saksøker har tapt saken fullstendig, heter det i gårsdagens kjennelse, som kom vel en uke raskere enn ventet.

digi.no omtalte søksmålet i forrige uke, og sakens kjerne har vært hvorvidt ABC Startsiden har anledning til å lenke til ulike fildelingstjenester - eksempelvis Kazaa, Kazaa Lite, Morpheus/Music City og iMesh - og omtaler og anbefalinger av slike.

    Les også:

Phonofile anla sak mot Startsiden fordi man mente at slik lenking var brudd på såvel åndsverklov som markedsføringslov, og selskapet forlangte en erstatning på inntil 100.000 kroner, samt at alle linker til fildelingstjenester på ABC Startsiden skulle fjernes.

Det ga retten ikke Phonofile medhold i.

Phonofile, som eies av TV2 Invest AS, Foreningen for Norske Komponister og Tekstforfattere (NOPA) og plateselskapenes interesseorganisasjon Fono, driver selv et digitalt musikkarkiv bestående av nærmere 50.000 norske innspillinger og er en distribusjonssentral for elektronisk distribusjon av lydfiler - fortrinnsvis for kringkasting i radio og tv, men i år har også privatpersoner kunnet kjøpe filer fra Phonofile.

-Startsiden mener dommen har klare prinsipielle sider. Vi finner det naturligvis helt uhørt at en kommersiell aktør skal kunne redigere Startsidens innhold og gjøre det ut fra et ønske om å tjene mer penger selv. Ikke bare måtte Startsiden i så fall fjerne mye innhold, men hele den norske presse måtte fjerne alt innhold som omtaler/peker til fildelingsteknologi. Jeg er veldig glad for at dommen er helt klar og at Phonofile har tapt på alle punkter, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Espen Udland i ABC Startsiden i en pressemelding.

I Oslo tingretts kjennelse heter det at "[...]Saksøker har tapt saken fullstendig. Retten har likevel funnet at saksomkostninger ikke bør tilkjennes i samsvar med unntaksbestemmelsen i tvistemålslovens paragraf 172 annet ledd[...]". Ingen av partene ble med andre ord tilkjent saksomkostninger grunnet sakens prinsipielt viktige karakter. Retten har heller ikke funnet det bevist at Phonofile har lidd noe økonomisk tap som følge av ABC Startsidens lenkepraksis.

Phonofile har en måned på seg for å finne ut hvorvidt dommen skal ankes.

Til toppen