Startskudd for billigere båndbredde

Med to høyere hastigheter skal Ethernet servere mer og billigere båndbredde.

Startskudd for billigere båndbredde

I dag dominerer fiber når avstandene blir lange og hastighetene skal være høye, men nå har IEEE vedtatt to nye standarder for Ethernet.

Det har vært kranglet en del, men IEEE har nå vedtatt to standarder - en for 40 Gbit og en for 100 Gbit. Behovet for de nye stanardene er enkle å forklare: Servere dobler sin båndbredde-behov annet hvert år nå, hevder IEEE. Samtidig er fiber-utstyr dyrt, mens Ethernet-kort uten optiske komponenter kan masseproduseres til småpenger. Ethernet kan dog også kjøres over fiber.

40 Gbit-standarden blir spesifisert for to kabelstandarder opp til 100 meter, mens 100Gbit-standarden skal kunne fungerer over 10 meter på vanlige kabler og 40 kilometer over fiber.