Startskudd for norske smartkort

Studentene ved Universitetet i Oslo skal som de første i landet få et smartkort med elektronisk lommebok og andre funksjoner. Kreditkassen og Posten/SDS deltar i prosjektet for å skaffe seg erfaringer til fremtidige, større prosjekter.

Studentene ved Universitetet i Oslo skal som de første i landet få et smartkort med elektronisk lommebok og andre funksjoner. Kreditkassen og Posten/SDS deltar i prosjektet for å skaffe seg erfaringer til fremtidige, større prosjekter.

Studentene ved Universitetet på Oslo (UiO) skal som de første i Norge ta i bruk et smartkort til en rekke funksjoner, blant annet elektronisk lommebok. I februar får de første studentene det nye elektroniske studiebeviset.

Til å begynne med vil kortet med bilde fungere som identifikasjon, nøkkelkort og lånekort på biblioteket. I løpet av mars kan studentbeviset brukes som elektronisk lommebok. Ved å fylle på penger på betjente brukersteder som kantinene, kan studentene bruke smartkortet til å betale for kopier og andre småtjenester.

Elektronisk lommebøker er ingen ny ide. Mange banker og kortselskap har prøvd ut slike løsninger som erstatning for mynter og sedler, men det viser seg at folk synes det er like greit med kontanter. Først sammen med andre tjenester tror analytikere kortene har en sjanse.

- Målet vårt er å samle mange funksjoner i et kort for å spare penger og gjøre forskjellige tilbud på universitetet mer brukervennlig, forteller Håvard Brekke, leder for kortprosjektet hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) til digi.no.

Prosjektet er det første i sitt slag i Norge og blir en viktig prøveklut - både teknisk og brukermessig. Det er åpenbart at mange ønsker å ta del i universitetets erfaringer. Med seg har SiO både Kreditkassen og datasentralen Posten/SDS, to mektige aktører med store smartkort-planer.

- Erfaringene fra vårt prosjekt vil trolig danne grunnlaget for fremtidige store smartkortprosjekter som i dag er på planleggingsstadiet, blant annet bankenes smartkort og det nasjonale helsekortet som Posten/SDS jobber med, sier Brekke.

I første omgang vil studenter som er kunder i Kreditkassen også kunne bruke studiebeviset som bankkort. Senere i år vil trolig den elektroniske lommeboken kobles rett mot bankkontoen slik at man slipper å fylle kortet med kontanter.

Samarbeidet med Posten/SDS er mer revolusjonerende. Fordi smartkortet har en stor minnebrikke, planlegger SiO å la Posten/SDS legge inn et digitalt sertifikat, noe som åpner for sikker utveksling av penger og signaturer.

Det er kjent at Posten/SDS jobber for å sikre seg en rolle som nasjonal såkalt "tiltrodd tredjepart". En tiltrodde tredjepart administrerer og godkjenner sertifikater for å sikre avsender, mottaker og innhold av elektroniske transaksjoner.

- Det er mulig å legge flere funksjoner på et smartkort med operativsystemet Multos. Denne muligheten sammen med en sikker elektronisk identifikasjon åpner en rekke muligheter i fremtiden, blant annet papirløs saksbehandling og elektronisk handel, sier Einar Mathiesen, direktør i Posten/SDS.

Posten/SDS eier blant annet deler av selskapet Rescuecard System som arbeider med å lage et smartkort med medisinsk opplysninger.

Til toppen