Startskuddet for nødnettet

Tre aktører står igjen og skal slåss om milliarderkontrakten for å bygge nytt nødnett.

Tre aktører står igjen og skal slåss om milliarderkontrakten for å bygge nytt nødnett.

Tilbudsfristen for nødnettet, som er et av de mest prestisjefylte kontrakter i Norges historie med en prislapp på 3,6 milliarder kroner, er satt til 1. september. Nettet skal være et felles, avlyttingssikkert radiosamband mot politiet, brann- og helsevesenet.

På mandag gjorde digi.no kjent at Nordisk Mobiltelefon har sendt inn klage til KOFA, basert på likefordelingsprinsippet.

    Les også:

Nordisk Mobiltelefon forlanger å bli behandlet på lik linje med de tre andre aktørene; Eads/Steria, Telenor/Nokia og Siemens og Motorola.

Prosjektleder for nødnettet, Tor Helge Lyngstøl sier til digi.no at konkurransen i såfall må utsettes, dersom Nordisk Mobiltelefon skulle vinne fram.

- Vi har ikke vurdert teknologi, men sett på gjennomføringsevne og finansiell styrke. Derfor ble Nordisk Mobiltelefon funnet for lett, sier han til digi.no.

I tillegg pågår det spekulasjoner om Eads oppkjøp av Nokias Tetra-del. Samtidig er Nokia med i anbudet fra Telenor på tilbud av Tetra, sammen med Siemens og Motorola som også tilbyr tetra-teknologi.

- Etter lov skal partene ikke kunne samarbeide under anbudsfasen, forteller Lyngestøl til digi.no.

De tre partene får tilsendt 2.000 sider og 90 dokumenter som de i tre måneder framover skal jobbe på spreng for å fylle ut prosjektets spesifikasjoner.

Nødnettet skal bygges ut i trinn. Beregnet kostnad i første byggetrinn, som omfatter 54 kommuner på Østlandet, er 600 millioner kroner. Dette skal være ferdig i 2006/07.

- Konkurransen om nødnettet er teknologinøytral og gjelder komplett, nøkkelferdig leveranse og driftsavtale av sambandsnett, sier Lyngstøl.

Den som vinner anbudskonkurransen skal også levere utstyr til nødetatenes kommunikasjonssentraler. Disse omfatter brannvesenets fagsentraler, politiets operasjonssentraler og helsevesenets AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler.

Det skal bli mulig å kommunisere mellom Nødnett og fasttelefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets nett, GSM-R nettet i jernbanen, et stort antall telefonisystemer i nødetatene samt nødnettene i Sverige og Finland.

Det legges opp til omfattende radiodekning utendørs og innendørs, i et stort antall vei- og togtunneler og i T-banen i Oslo. Det er inngått avtale med Oslo hovedflyplass om tilgang til infrastruktur for å sikre god innendørsdekning på flyplassen.

Til toppen