Stasjonær DVD-brenner med rekordharddisk

Digital lagring av TV-opptak krever harddiskplass, mye harddiskplass.

Digital lagring av TV-opptak krever harddiskplass, mye harddiskplass.

Hitachi vil etter alt å dømme tatt i bruk HGSTs 400 GB store harddisk i den harddiskutrustede, stasjonære DVD-brenneren WOOO MS-DS400, som ble lansert i forrige uke. Opptakeren skal kunne lagre mellom 67 og 360 timer med TV-opptak, avhengig av kvaliteten på opptakene.

DVD-brenneren støtter alle de vanlige formatene, det vil si DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW og DVD+R.

Prisen på opptakeren, som blir tilgjengelig i Japan i midten av juni, ventes å bli omtrent 145.000 yen, omtrent 9300 kroner.

Til toppen