Stasjonære PCer er blitt uvanlig i Norge

Stasjonære PCer er blitt uvanlig i Norge

Tall for PC-salget i tredje kvartal viser at stasjonære PCer begynner å bli uvanlig i Norge.

Tall fra salget til de 11 største leverandørene i tredje kvartal viser at salget av stasjonære stuper. Stasjonære PCer begynner rett og slett å bli uvanlige i mange sammenhenger - og det har skjedd fort.

I tredje kvartal i fjor solgt de 11 leverandørene 92,000 stasjonære og 139.000 bærbare maskiner. 39,8 prosent av salget var dermed stasjonære maskiner.

Og i løpet av et år er dette dramatisk redusert. I tredje kvartal i år ble det solgt 76.000 stasjonære PCer og 176.000 bærbare. Dermed er bare 30,2 prosent - under en av tre solgte PCer i Norge stasjonære, store kasser.

I praksis har dermed stasjonære maskiner blitt uvanlige i en rekke miljøer.

- Tendensen har vært der lenge, men dette er veldig markant endring, medgir Arild Westbye, PC-sjef hos HP Norge overfor digi.no. Norge ligger foran resten av Europa og denne endringen skjer mye fortere her enn i selv land vi vanligvis sammenligner oss med.

En av forklaringen kommer fra privatmarkedet, som tidligere stort sett kjøpte billigere og dermed stasjonære maskiner. Særlig hvitvare-kjedene har markedsført kraftige og billige modeller til 6000-8000 kroner, påpeker HPs PC-sjef.

- Vi klarer nesten ikke å få levert nok Pavillion-modeller (HPs serie av billigere bærbare modeller), forteller Westby.

I en del type organisasjoner, som for eksempel banker, forsikringsselskap og offentlig sektor kjøper fremdeles stasjonære maskiner - brukerne skal ikke være mobile og behovene er ikke så avanserte. I tillegg kommer fremdeles mange privatkunder som kjøper "kasse-PCer".

Trekker man fra dette salget, viser tallene at store deler av næringslivet stort sett nå bare kjøper inn bærbare PCer, medgir Westbye.

Bærbare PCer er gir mange fordeler - for flere målgrupper. For private kunder er det viktig å slippe å måtte ha maskinen fast satt opp på en egen pult. I næringslivet er mobiliteten viktigere.

Men bærbare fører med seg en skjult prislapp. Vi beholder våre stasjonære maskiner i snitt mye stadig lengre, men slik er det ikke med en bærbar PC.

- Bærbare har en høyere utskiftningstakt, de utsette for en helt annen slitasje, forteller HPs PC-sjef.

Dette er gode nyheter for PC-bransjen som kan se frem til å selge kundene en ny maskin etter hvertfall tre år.

Til toppen