Staten begynner innkjøp på nettet

Statskjøp signerte i dag avtalen med IBX om å lage en innkjøpsportal for offentlig sektor.

Etter halvannet års arbeide, valgte Statskjøp svenske IBX AS som leverandør av statens innkjøpsportal. Arbeids og administrasjonsdepartementet godkjente valget og i dag signerte partene kontrakten. Foreløpig er det ikke fritt frem for alle aktører i offentlig sektor. Første skritt i prosessen er å teste ut markedsplassen gjennom 14

pilotprosjekter i første halvdel av 2002. Statskjøp og IBX har allerede sikret seg en lang liste pilotbrukere.

Det norske kontoret til IBX har med seg Ibistic som skal hjelpe leverandørene, og PwC (tidligere PriceWaterhouseCoopers) som skal hjelpe de offentlige etatene.

Til toppen