Staten bør støtte fiber-utbygging

I Sverige får man skattefradrag når man skaffer seg fiberlinje. Nå foreslår IKT-Norge nye ordninger.

I Sverige får man skattefradrag når man skaffer seg fiberlinje. Nå foreslår IKT-Norge nye ordninger.

Sverige har kommet langt med fiberutbygging. I følge Netnordic har rundt 30 prosent av svenske bredbåndskunder en fiberlinje, mot bare fem prosent i Norge.

Men Sverige har fått sterk drahjelp fra staten og gjennom «Öppna Stadsnät» som har prioritert fiberutbyggingen mot det offentlige og næringslivet.

Svenske privatpersoner har dessuten fått skattefradrag på for eksempel det beløpet de må betale for fiberutbygging fram mot husstanden.

Lyse Tele er vel det selskapet som har kommet lengst med fiberutbygging i Norge. Sammen med 24 partnere som i hovedsak er kraftselskaper og kommuner, har Lyse Tele over 30 000 husstander som i dag har trippeltjenester på superraske fiberbredbånd.

I går lanserte Troms Kraft og NetNordic sine planer om fiberutbygging som kan gjelde tusentalls av husstander og næringsliv. I tillegg har både Hafslund og Viken Fibernett planer om fiberutbygging i Oslo-området.

Nå mener IKT-Norgesjef Per Morten Hoff at staten må trå til for å sikre offentlig sektor og bedrifter fiberlinjer. Han mener også at Norge bør vurdere det svenske fiber-skattefradraget til privatpersoner.

Rett før jul var IKT-Norge i møte med statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet. IKT-Norge skal nå utarbeide en fiberstrategi, og har allerede gitt flere innspill til Fornyingsdepartementet.

Hoff mener det er spesielt viktig med fiber til bruk for skoler, det offentlige og næringslivet. Her kan man forvente en sterk vekst på internett-bruk i årene framover, og det vil også være behov for stabilitet.

I Soria Moria-erklæringen er det vedtatt at Norge skal få et bredbåndsfond på en milliard kroner. Dette skal være for å kunne bygge ut bredbånd i hele Norge.

Hoff håper at noe av dette beløpet vil bli brukt på å bygge ut fiber.

- Vi er selvfølgelig takknemlig for at det bygges ut både med ADSL, trådløst, fiber, coax og radio, men skal vi tenke framover er det viktig med fiber. Dette fordi fiber er den beste garanti for stabilitet og hastighet, framholder Hoff.

Til toppen