BEDRIFTSTEKNOLOGI

Staten bygger den elektroniske motorvei

Finansminister Sigbjørn Johnsen og Regjeringen åpner døren for utvidelse av den elektroniske motorveien i statsbudsjettet for 1997.

Idag, klokken 10, ble Statsbudsjettet lagt ut på Regjeringens sentrale tjener, ODIN som selv er noe av det Regjeringen vil satse videre på.
ODIN skal kunne ta unna 100.000 forespørsler i timen om statsbudsjettet. Dermed blir statsbudsjettet tilgjengelig for alle med tilgang til Internett.

IT-satsingen fra Regjeringens side følger i hovedsak rapporten fra statssekretærutvalget for IT; "Den norske IT-veien - Bit for bit".
Regjeringens IT-satsing departement for departement er:

Administrasjonsdepartementet (AD):
AD har satt av 18 millioner kroner for å bygge opp en infrastruktur for elektronisk informasjon mellom fylkesmannsembedene, inkludert nett og infrastruktur på tvers av de ulike sektorene, elektronisk kommunikasjon og saksbehandling, elektroniske informasjonstjenester samt elektroniske informasjonsressurser og -utveksling.

Det skal utvikles fellestjenester mellom statens sentrale og regionale informasjonsnett, og samarbeid om infrastruktur mellom kommunesektoren og andre statlige nett. AD ønsker at Regjeringens informasjonsdatabase ODIN (Offentlig dokumentasjon i Norge) blir gjort permanent og utviklet videre.

Kirke, forsknings og utdanningsdepartementet (KUF):
IT-planen for utdanningssektoren 1996-99 følges opp med en økning i bevilgningen på 6 millioner kroner (18 prosent) til totalt 39 millioner kroner.

I 1997 vil KUF blant annet legge vekt på kompetanseutvikling for lærere og pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid knyttet til IT i utdanninga. Det vil bli stimulert til videre utvikling av innhold på Internett tilpasset norsk utdanning.

Kulturdepartementet (KD):
KD har satt i gang arbeidet med en IT-plan på kulturområdet. Planen er et ledd i oppfølgingen av rapporten "Den norske IT-veien. Bit for bit". 5 millioner kroner blir foreslått satt av til arbeid som knytter bibliotekene sammen i nettverk.

I tillegg bevilges det penger til IT-satsing knyttet til Kulturminnerådet, samt at edb-funksjonen i Riksarkivet styrkes. Samtidig økes bevilgningene til Statsarkivet i Bergen som får ytterligere en million kroner til arbeidet med et system for mikrofilming og mekanisk framfinning av dokumenter.

Regjeringen mener bibliotekene spiller en viktig rolle i demokratiseringen av informasjonsteknologien.

Nærings og energidepartementet (ND):
Regjeringen legger særlig vekt på å styrke satsingen blant annet på informasjonsteknologi i1997. Totalt er det budsjettert med vel 1,4 milliarder kroner til forskning og utvikling på Nærings- og energidepartementets budsjett for 1997. Dette er faktisk en liten reduksjon i forhold til 1996.

Samferdselsdepartementet (SD):
103,3 millioner kroner foreslås til forskning og utvikling. Dette er en økning på 22,5 millioner kroner fra 1996. Økningen kommer av Regjeringens satsing på informasjonsteknologi.

Bevilgningen til telekommunikasjons-forskning foreslås økt med 16,4 millioner kroner - til 30,4 millioner kroner.


http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/utredninger/it/it-veien/

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.