Staten deler ut sikkerhetsråd

I formiddag åpnet samferdselsminister Torild Skogsholm statens nye nettside med råd om IT-sikkerhet.

I formiddag åpnet samferdselsminister Torild Skogsholm statens nye nettside med råd om IT-sikkerhet.

I formiddag avholder Samferdselsdepartementet, Moderniseringsdepartementet og Post- og teletilsynet et felles seminar.

Etatene samles i et felles fremstøt for å hjelpe folk flest i å øke sin IT-sikkerhet.

I løpet av tidlig ettermiddag skal samferdselsminister Torild Skogsholm åpne statens nye informasjonsside om IT-sikkerhet, http://www.nettvett.no/.

Nettvett lar deg velge hva slags bruker du er og servere så informasjon som er tilpasset varierende IT-kunnskap. Siden har også informasjon skreddersydd for foreldre med råd om barns bruk av Internett.

Siden gir en rekke råd til kjøp av sikkerhetsløsninger, men fokuserer på betal-produkter og er overraskende lite flinke til å fremheve alle gratis-løsningene som finnes.

Til toppen