– Staten eier Altinn-plattformen

DEBATT: Altinn mener Friprog-senterets Christer Gundersen kommer med uriktige påstander.

– Staten eier Altinn-plattformen
- Å støtte åpne standarder har vært en hovedstrategi for utviklingen av Altinn helt fra starten, skriver Altinns informasjonsansvarlige i et svar til FriProg-senteret. Bilde:

DEBATT: Christer Gundersen kommer med uriktige påstander i sitt debattinnlegg «Advarer mot Altinn». I sitt innlegg gir Gundersen inntrykk av at Altinn-plattformen eies av leverandørene. Det er ikke riktig. Staten eier all kildekode som er utviklet i Altinn-prosjektet. I tillegg består plattformen av en rekke standard «hyllevare»-produkter.

En føring i anskaffelsesprosessen var at løsningen skulle bygge på tjenesteorientert arkitektur med utstrakt bruk av standard «hyllevare»-komponenter og minst mulig «skreddersøm».

Ingen av tilbyderne tilbød en løsning som hovedsakelig var basert på åpen kildekode, men OpenSSO er en sentral åpen-kildekode-komponent i dagens løsning. I oppfølgingen av Veritas sin evaluering av Altinn-plattformen, kan det vise seg nødvendig å bytte ut enkelte standardkomponenter, uavhengig av om de bygger på åpen kildekode eller ikke.

Jørgen Ferkingstad er informasjonsansvarlig for Altinn.
Jørgen Ferkingstad er informasjonsansvarlig for Altinn.

95 prosent av næringslivet i Norge bruker Altinn til rapportering til det offentlige. En av de viktigste årsakene til Altinn sin store suksess blant næringsdrivende er at Altinn støtter åpne standarder. Det har ført til at over 60 kommersielle dataløsninger har utviklet integrasjon mot Altinn meldingsboks.

Brukerne kan logge inn, fylle ut og sende inn skjemaer direkte fra egne datasystemer og motta meldinger og kvitteringer tilbake. Et skjema som en regnskapsfører har sendt inn fra for eksempel et årsoppgjørsprogram, vil daglig leder finne igjen i sin meldingsboks i Altinn-portalen. Å støtte åpne standarder har vært en hovedstrategi for utviklingen av Altinn helt fra starten.

Gundersen er svært kritisk til at Altinn-kontraktene gir Accenture en «eksklusiv rett» til å selge deler av Altinn-løsningen, for eksempel til andre land. Det er feil at retten er eksklusiv. Accenture har en ikke-eksklusiv rett.

Dette var et valg som ble gjort i anbudsprosessen, og var uavhengig av hvilken leverandør som vant anbudet. Hovedbegrunnelsen var at kunden kan oppnå lavere pris hvis leverandørene ser et større markedspotensiale for leveransen.

Et slikt markedspotensiale kan også være et incentiv for å levere en løsning av god kvalitet. Det er få som er uenig i at en god løsning er mer salgbar enn en dårlig løsning. For øvrig har utviklingen av Altinn II-plattformen kostet under 400 millioner kroner i hele kontraktsperioden (t.o.m. 2013), ikke en milliard, slik det blir påstått.

Det er helt legitimt og forståelig at Christer Gundersen ønsker en diskusjon om hvorvidt en ikke-eksklusiv rettighet for leverandør til videresalg er en riktig strategi. Men – det er helt feil å hevde at dette betyr at staten ikke eier plattformen.

Staten eier all kildekode som er utviklet i prosjektet og kan gjøre hva den vil med koden, og har selvsagt også rett til å utbre løsningen på eget initiativ. Det ligger også begrensninger i leverandørens ikke-eksklusive rettigheter, for eksempel til å selge den totale løsningen «as is», pluss begrensninger som kan begrunnes med sikkerhetsvurderinger.

Om leverandørens ikke-eksklusive rett fører til at plattformen oppnår større utbredelse, vil sjansen for videreutvikling og bedre kvalitet trolig øke.

Christer Gundersen gjør en viktig jobb for utbredelse av fri programvare. Likevel kan det diskuteres om bruk av åpen kildekode og større grad av skreddersøm automatisk gjør det enklere å bytte leverandør enn bruk av utbredte hyllevarekomponenter, uavhengig av om disse er kommersielle produkter eller fri programvare. Uansett var Altinn-anskaffelsen nødt til å forholde seg til det offentlige innkjøpsregelverket og hva markedet faktisk kunne tilby.

Jørgen Ferkingstad er informasjonsansvarlig Altinn.

    Les også:

Les mer om: