Staten femdobler prisen på TV 2-konsesjonen

Staten femdobler prisen på TV2-konsesjonen. Dessuten vil departementet sitte igjen med noe av oppsiden ved høyt reklamesalg. Myndighetene spesifiserer nå også kravene til programinnhold.

Kulturdepartementet har i dag lagt ut betingelsene rundt søknaden om ny konsesjon for drift av landsdekkende reklamebasert TV.

Det er denne konsesjonen TV 2 i dag baserer sin virksomhet på. TV2 er eiet av Schibsted, A-pressen og danske Egmont.

Konsesjonen vil bli tildelt på grunnlag av søkerens kringkastingskompetanse, programplaner og finansieringsplaner, heter det i en pressemelding fra kulturdepartmentet

-Vi setter krav til et godt og variert programtilbud. Det skal være norske kvalitetsproduksjoner, nyhets- og aktualitetsstoff, drama og underholdning, barneprogrammer og programmer på samisk. På denne måten setter vi seerne i fokus når det skal tildeles ny konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn, sier kulturminister Ellen Horn i en pressemelding.

Konsesjonæren skal betale 150 millioner kroner ved tildeling av konsesjonen. I tillegg kommer en årlig inntektsavhengig avgift.

Dermed femdobler regjeringen den årlige avgiften for å drive reklamebasert TV-virksomhet.

I tillegg til engangsavgiften kommer nå også en årlige inntektsavhengig avgift som skal beregnes slik:

 • 7,5 prosent av reklameinntekter mellom 1000 og 1500 millioner kroner
 • 10 prosent av reklameinntekter mellom 1500 og 2000 millioner kroner
 • 20 prosent av reklameinntekter over 2000 millioner kroner
Den årlige avgiften skal være på minimum 25 millioner kroner uavhengig av reklameinntektene.

TV2 hadde i 2000 en omsetning like i overkant av 1,5 milliarder kroner. Ikke alt dette var imidlertid reklameinntekter.

Alternativt skal konsesjonæren kunne velge å betale et engangsbeløp på 500 mill. kroner ved tildeling av konsesjonen.

Tre forhold har i henhold til departementet vært vektlagt i behandling av konsesjonssaken:
 • Sikre folk godt kvalitetsfjernsyn
 • Det skal betales for konsesjonen ettersom den har en høy verdi
 • 25 millioner kroner av betalingen skal årlig øremerkes film- og fjernsynsformål

Kanalens programprofil skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting. Det vil dermed også bli krevd...
 • ...minimum dekning tilsvarende den TV2 har i dag
 • ...daglige nyhetssendinger
 • ...aktualitetsprogrammer
 • ...dokumentarprogrammer
 • ...norskspråklige programmer spesielt rettet mot barn og unge
 • ...livssynsprogrammer

Det vil videre også bli krevd...
 • ...programmer på samisk for den samiske befolkning
 • ...egne kulturprogrammer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv
 • ...norskspråklig drama og underholdning
 • ...bruk av nynorsk og dialekt
 • ...norsk teksting av sendingene eller annen tilgjengeliggjøring for hørselshemmede
 • ...norskspråklige programmer i minst 50 prosent av sendetiden

Frist for å søke er satt til 30. mai. Konsesjonen vil bli tildelt i løpet av 2001 og vil gjelde i sju år fra 1. januar 2003.

Forutsetningen om lokalisering i Bergen av kanalens hovedkontor og sentrale nyhetsredaksjon blir videreført.
Til toppen