Staten for dårlig på e-handel

Staten har ikke nådd ikke sine mål om bruk av elektroniske innkjøp, avdekker som Riksrevisjonen.

Staten har ikke nådd ikke sine mål om bruk av elektroniske innkjøp, avdekker som Riksrevisjonen.

Da den elektroniske markedsplassen ble etablert i 1999 for å innføre elektronisk handel (e-handel) i offentlig sektor, var målet at halvparten av alle offentlige innkjøp skulle gjennomføres elektronisk innen utgangen av 2003.

Oppdraget ble etter en lang og komplisert anbudsrunde gitt til IBX.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kun 17 virksomheter var knyttet til markedsplassen ved utgangen av 2003.

Heller ikke målsettingen når det gjelder verdien av statlige, fylkeskommunale og kommunale e-innkjøp, ble nådd i planperioden. Målet var at 20 prosent av innkjøpene skal være e-innkjøp. Resultatet ble 0,06 prosent, ifølge Riksrevisjonens rapport.

Da Arbeids- og administrasjonsdepartementet tok initiativ til e-handel-programmet i 1998, var anslagene at det var store penger å spare på å gå over til e-handel. I en stortingsmelding i 1998 regnet regjeringen med at besparelsene ved å effektivisere offentlige innkjøp ville ligge på mellom 4 og 20 milliarder kroner årlig.

Til toppen