Staten frykter e-terror

Staten frykter at terrorister skal kunne lamme livsviktige datasystemer.

Staten frykter at terrorister skal kunne lamme livsviktige datasystemer.

Førstkommende fredag legger Forsvarsdepartementet frem en stortingsmelding om samfunnets sårbarhet der man for første gang gjennomgår de militære og sivile konsekvensene av elektronisk terror.

En av konklusjonene i stortingsmeldingen er at dataangrep kan stoppe livviktige systemer for strøm, tele, bank og olje/gass-produksjon, skriver Aftenposten. Mange andre land har også trukket frem tilsvarende trusler og generelt styrket sitt overvåknings- og politiarbeid.

- Norsk sikkerhetstenkning har vært altfor mye preget av reaksjon på kriser som har vært, og ikke på å tenke fremover på kriser som kan inntreffe, sier avdelingsdirektør Arthur Gjengstø i Direktoratet for sivilt beredskap til Aftenposten.

Det er ikke kjent hva slags tiltak departementet foreslår for å skjerme Norge mot elektroniske angrep og terror. Men noen av tiltakene kan inneholde bruk av systemer som VDI, et system for overvåkning av viktige Internett-servere som digi.no avslørte i november 2000.

Regjeringen ønsker å satse mindre på det tradisjonelle heimvernet og mer på langsiktig planlegging mot andre trusler.

Til toppen