Staten hjelper deg å slette

5,1 millioner kroner til personvern.

Staten hjelper deg å slette

5,1 millioner kroner til personvern.

Ligger det krenkende eller sjikanerende informasjon om deg på Internett? Da kan du få hjelp av selveste Staten.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det nemlig en bevilgning på 5,1 millioner kroner fordelt på tre prosjekter i Datatilsynets regi. Ett av disse prosjektene skal hjelpe folk å slette uønskede personopplysninger på nettet.

- Dette kan ramme oss alle, enten det skyldes et øyeblikks ubetenksomhet når du selv sitter foran skjermen, eller andres misbruk av Internett. Uansett må vi kunne hjelpe folk med å få krenkende personopplysninger slettet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Det dreier seg i første omgang om et prøveprosjekt som skal gå over en toårsperiode. Men dersom prosjektet blir vellykket, åpner regjeringen for en permanent ordning.

Innenfor samme økonomiske ramme skal det bevilges penger til informasjonsmateriell om personvern til skolen. Også her er det Datatilsynet som står for utarbeidelsen, i samarbeid med utdanningssektoren.

Til toppen