Staten holder liv i Bane Tele

Staten skulle skape et nytt teleselskap som leide ut fibernettet til NSB, men så kom telekrisen.

Da telemonopolet falt, skilte staten ut Bane Tele som et eget selskap. For langs alle NSBs skinneganger lå det fiberkabler med enorm kapasitet.

Men så kom telekrisen og prisene på linjeleie har stupt. Nå har staten utsatt innbetalingen av lånet de ga Bane Tele ved etableringen.

Les også:

Samferdselsdepartementet har sendt ut følgende pressemelding i dag:


"Ved etableringen av BaneTele AS i juli 2001 ble det gitt et midlertidig statslån som ble anslått til 196 millioner kroner, med en løpetid på ett år. I februar 2002 ble det fastsatt endelige bevilgninger til etableringen av BaneTele AS. Egenkapitalen i selskapet ble satt til 40 prosent (224 millioner kroner), og lånet ble satt til 209 millioner kroner. Lånet ble gitt på markedsvilkår og var forutsatt å bli innfridd innen 1. juli 2002, eventuelt refinansiert i det private kapitalmarkedet. Lånet ble så forlenget til 30. september 2002.

Slik kapitalsituasjonen nå er i selskapet og av hensyn til å bevare og utvikle verdiene i selskapet, er det riktig å forlenge statslånet. Samtidig skal det legges opp til å gjennomføre en fullstendig refinansiering av selskapet i det private kapitalmarkedet. Det vil også bli innledet en prosess for å selge statlige aksjer i selskapet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm."

Til toppen