Staten ikke klar til år 2000

- Store deler av statsapparatet kan klappe sammen i januar til neste år fordi mange departementer og sentrale etater bare leter igjennom sine egne datasystemer og mangler nødplaner, konkluderer Direktoratet for Sivil Beredskap.

- Store deler av statsapparatet kan klappe sammen i januar til neste år fordi mange departementer og sentrale etater bare leter igjennom sine egne datasystemer og mangler nødplaner, konkluderer Direktoratet for Sivil Beredskap.

Store deler av statsmaskineriet kan gå i stå på nyttårsaften, viser rapporter departementene og sentrale etater som Jernbaneverket og Arbeidstilsynet har sendt til Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB). Rapportene som DSB skal sammenfatte, avdekker store og alvorlige mangler i arbeidet med å rette år 2000-feil i statens IT-systemer.

Alle såkalt "samfunnskritiske departementer og etater" var pålagt av regjeringen å sende Justisdepartementet en slik rapport innen 1. desember, men ikke alle har fulgt Bondeviks ordre. Blant annet er Helse- og sosialdepartementet nå nesten en måned forsinket - noe som lager store hull i samlerapporten DSB skal sende til Justisdepartementet nå på fredag.

Sentral statsadministrasjon, tog, veinett, banker, utbetaling av sosiale stønader er noen av de statlige oppgavene som kan bli rammet av det manglende statlige år 2000-arbeidet. digi.no har bladd igjennom rapportene fra de forskjellige departementer og etater og kan fortelle om et svært varierende år 2000-arbeide. Ingen statlige etater er villige til å gi noen absolutte garantier mot år 2000-problemer.

Noen av de statlige etatene har gjort en meget grundig jobb og har som Jernbaneverket sendt inn en 100 siders tykk rapport. Andre departementer som Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet har bare sendt inn to sider lange "rapporter". Blant annet mangler rapporter fra de viktige statlige sykehusene.

- Mange departementer og etater har bare sjekket sine egne IT-systemer og hoppet over styringselektronikk som i mange tilfeller har datofunksjoner. Men mer alvorlig er det kanskje at bare en håndfull har nødplaner i tilfelle strømforsyning, telefon eller vannforsyning svikter, sier Torbjørn B. Tynning, førstekonsulent i DSB.

Mange departementer og etater har tatt spesifikke forbehold i sine løfter om et problemfritt nyttårsskifte dersom strømmen faller ut; ryker strømmen, ryker alt, sier de. For enkelte, som Jernbaneverket, er det klart at nødaggregater blir svært dyrt, men selv de fleste med mindre strømbehov har ikke lagt planer for strømbrudd eller tenkt på hva de gjør dersom Telenor eller vannverket svikter. Det kan synes som mange etater har tenkt å gi opp dersom disse tjenestene svikter- i sine rapporter påpeker de bare hvor dyrt og vanskelig det blir uten disse tjenestene uten å foreslå noen løsning. Hva Forsvaret gjør er ukjent- hele deres rapport er hemmeligstemplet.

Du bør heller kanskje ikke ta flyet natt til første januar til neste år. Luftsfartsverket forteller at det er så tidkrevende å gå igjennom år 2000-problemene på alle de norske flyplassene at de bare har sjekket Tromsø Lufthavn. Luftfartsverket forsvarer sin rapportering ved å si at Tromsø Lufthavn og deres utstyr er representativ for de andre norske flyplassene.

Til toppen