Staten kan få tele-kontroll

Det er større politisk vilje i Sverige til å selge aksjer i et nyfusjonert teleselskap, enn det er i Norge. Resultatet kan bli at den norske staten alene kan bli sittende med det statlige aksjeflertallet på 51 prosent.

Det er større politisk vilje i Sverige til å selge aksjer i et nyfusjonert teleselskap, enn det er i Norge. Resultatet kan bli at den norske staten alene kan bli sittende med det statlige aksjeflertallet på 51 prosent.

Det er er scenario som nå aktualiseres etter at den svenske næringsminister Björn Rosengren ikke utelukker dette som en mulighet. Til gårsdagens utgave av Dagens Nyheter, som blir sitert i flere norske aviser i dag, sier han at han slett ikke er fremmed for tanken om at den norske staten blir majoritetsaksjonær i selskapet som blir etablert om Telenor og Telia fusjonerer.

I avtalen mellom de to eierne, som den svenske riksdagen skal stemme over på mandag, heter det at det nye selskapet skal ha en statlig eierandel på minst 51 prosent i 16 år framover, dersom ikke de to statlige eierne blir enige om noe annet.

I Sverige er det et større politisk vilje til å selge unna aksjene, blant annet for å betale statsgjeld, noe som kan bety at den norske staten kan kjøpe seg opp for å beholde 51 prosent. Rosengren sier til og med at en i teorien kan se at Sverige eier 0 prosent, mens Norge eier 51 prosent av teleselskapet.

De første nedsalgene skjer ved børsintroduksjonen, der begge eierne selger seg ned til 33,4 prosent av aksjene. Ut over dette kan begge eiere selge seg ned, slik at de to nasjonene ikke eier mindre enn 51 prosent tilsammen. Det er fullt mulig at det er den svenske staten som benytter seg av dette først og selger seg ytterligere ned til en 15 prosents andel.

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen avviser tanken om å selge mer enn 33,4 prosent, og ingen utelukker at den norske staten faktisk vil kjøpe seg opp.

Til toppen