Staten kan ikke være nettsponsor

Feil bruk av fellesskapets midler, mener Broadnet.

Staten kan ikke være nettsponsor
Bilde:

DEBATT: Om Lyse og Altibox mener det er kommersielt forsvarlig å bygge ut et tredje stamnett er de selvfølgelig hjertelig velkommen. En ny nasjonal bredbåndsplan kan imidlertid ikke påføre det offentlige unødvendige investeringer som følge av kommersielle interesser.

De senere års utfordringer knyttet til robusthet og sårbarhet ligger ikke i stamnettene, men i de regionale nettene. Dersom Lyse og Altibox likevel mener det finnes et kommersielt grunnlag for å bygge et nytt, tredje stamnett er de selvfølgelig hjertelig velkommen til det. Vi kan imidlertid ikke akseptere at samfunnets sårbarhet brukes som brekkstang for offentlig finansiering av økt distribusjon for en privat aktør.

Vi trenger politisk engasjement og handlekraft for å få bukt med sårbarheten i vår digitale infrastruktur. Politikerne bør imidlertid rette sitt fokus og fellesskapets midler mot andre områder enn et tredje stamnett.

Per Morten Torvildsen er teknologidirektør i Broadnet.
Per Morten Torvildsen er teknologidirektør i Broadnet.

Robusthet og samfunnsberedskap er viktige temaer for landets skattebetalere. Å sikre private aktører økt distribusjon ved å argumentere for at vi trenger flere enn to stamnett av sårbarhetshensyn, kan neppe sies å være i de samme skattebetalernes interesse.

Vi har tidligere spilt inn Norges klare behov for en plan som håndterer robusthet og sårbarhet, og vi er skjønt enige i at det trengs lagspill for å redusere den digitale sårbarheten. Vi har også gitt våre klare anbefalinger til myndighetene, både direkte og gjennom det offentlige ordskifte. Myndighetene sitter selv på nøkkelen til å løse denne problematikken, privates rop på penger over statsbudsjettet er ikke løsningen.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: