Staten krangler om nytt mobilnett til over tre milliarder

Justisdepartementet vil ha over 3 milliarder kroner til å bygge et mobilnett til nødetatene. Analyseselskapet Preview vil bruke GSM og spare milliardene.

Justisdepartementet vil ha over 3 milliarder kroner til å bygge et mobilnett til nødetatene. Analyseselskapet Preview vil bruke GSM og spare milliardene.

Politiet, brannvesenet og ambulansene bruker i dag gammelt og analogt radioutstyr, men ønsker seg nytt, digitalt utstyr som ikke kan avlyttes og som kan overføre kart og annet. Nødetatene og Justisdepartementet ønsker derfor å bygge et såkalt Tetra-nett i Norge.

Tetra er en europeisk standard skapt for nødetatene som kombinerer mobiltelefon med walkie-talkien (se egen sak på høyre side) Dessverre bærer Tetra med seg mobiltelefoniens heftige prislapp. Selv om Tetra, som bruker 400 MHz-båndet, har litt lengre rekkevidde enn GSM-systemet, vil man måtte bygge 1500-2000 basestasjoner for å dekke fjell- og fjordlandet Norge.

Til å begynne med var prislappen for et norsk Tetra-nett på hele 5,3 milliarder kroner. Men etter blant annet å ha redusert antall tunneler som skal få Tetra-dekning, er prislappen etter Justisdepartemenets beregninger kuttet til litt over 3 milliarder kroner, forteller seniorrådgiver Roar Hanssen i Justisdepartementet til digi.no.

I utgangspunktet ligger saken på Justis-departementetsbord, men så kastet Nærings- og handelsdepartementet seg inn i saken. I en ganske sjelden krangel mellom to departementer brukte Næringsdepartementet sitt ansvar for IT og konvergens som anledning til å blande seg inn.

Gjennom en rapport fra to analyseselskaper lanserer Næringsdepartementet ideer for både å spare penger og utnytte det telebransjen allerede har bygget på en bedre måte.

Saken synes å understreke at offentlige instanser også kjemper seg imellom om oppgaver, makt og budsjetter slik bedrifter slåss om kunder.
Tetra og hva det gir
  • Tetra krever egne basestasjoner og håndsett. Systemet lar en sentral styre trafikk og dele ut forskjellig prioritet. Brukere skal også kunne snakke sammen lokalt på et skadested selv om basestasjonen er ødelagt.
  • Nødetatene trenger øyeblikkelig kommunikasjon, man kan bruke sekunder på å ringe mannen på toppen av brannstigen. Disse tingene mener Preview og Nexia kan løses med programvare, videreutvikling av GSM og amerikanske mobiltelefoner som har innebygd walkie-talkie.
  • - Preview/Nexia-rapporten sier ikke så mye om tekniske løsninger. Det er fullt mulig å videreutvikle GSM, men det vil koste penger og ta tid. Det er nok vanskelig å få bransjen til å finansiere utvikling av alternativer nå, sier en norsk teleekspert digi.no har snakket med.
  • Les rapporten fra Preview og Nexia og få også med deg Tetra-prosjektes kontante motsvar.

I tillegg til to departementer, er også Forsvaret og NSB involvert.

Forsvaret kunne tenke seg å drifte et norsk Tetra-nett, har digi.no fått vite. I mars kunne digi.no avsløre at Jernbaneverket forsøker å få lov til å bygge et eget nødsambandsnett til en pris på 1,2 milliarder kroner. Tetra-nettet eller et tilpasset GSM-nett vil kunne gjøre Jernbaneverkets prosjekt overflødig.-

Les også:

Nærings- og handelsdepartementet bestilte i mai en utredning fra to konsulentselskap, Preview og Nexia, om Tetra-alternativer som kunne spare penger. Preview/Nexia-rapporten konkluderer med at man kan bruke det eksisterende GSM-nett og lage litt nytt utstyr, noe som kan redusere prislappen enormt.


Konfliktnivået illustreres på måten Tetra-prosjektet og Justisdepartementet avfeier analyseselskapenes kostandsbesparende forslag på. I uvanlig klart språk konkluderes det på Tetra-prosjektets hjemmeside med "GSM ikke godt nok for nødetatene".

Samtidig forteller Katarina de Brisis i Næringsdepartementet at man har blitt enige om å sette ned en gruppe med representanter fra flere departementer for å vurdere alternativer.

Det er Justisdepartementet som skal plukke ut representanter til denne gruppe. Men samtidig har Justisdepartementet og deres Tetra-gruppen åpenbart allerede konkludert.

- Her står det milliarder på spill og det er mange interessenter, sier Preview-sjef Terje Osmundsen til digi.no.

- Vi mener at Tetra ikke har blitt noen suksess og at vi kan risikere å bygge ut et nett som om få år er en død standard, sier Osmundsen.

Krisen i telebransjen gjør at mange ønsker å utnytte eksisternende nett.

- Nærings- og handelsdepartementet har ikke noen fastlagt mening om saken. Vi mener at forslaget fra Preview/Nexia bør vurderes ut fra et helhetlig perspektiv, der sikkerhet, pris, effektivitet og kvalitet bør være tatt med i vurderingen, sier Katarina de Brisis til digi.no.

Hun var ikke kjent med Tetra-prosjektets svar til Preview-rapporten da digi.no ringte.

Det er foreløpig ikke klart når og hvordan Tetra-prosjektet skal legges frem for Stortinget, forteller seniorrådgiver Roar Hanssen i Justisdepartementet til digi.no, men det vil ikke skje i høst., men det vil ikke skje i høst. Nødetatene arbeider mot å starte utbygging i 2004.

Til toppen