Staten lokker med fete stillinger som IT-direktør

IT-ministeren skal ha to nye IT-direktører til sitt departement. Og hun er ikke knipen.

Heidi Grande Røys punger gladelig ut mellom 610.300 ­til 765.000 til den riktige kandidaten.
Heidi Grande Røys punger gladelig ut mellom 610.300 ­til 765.000 til den riktige kandidaten.

IT-ministeren skal ha to nye IT-direktører til sitt departement. Og hun er ikke knipen.

1. januar 2008 ble IT-direktoratet DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) etablert, som har skapt et nytt behov for å se på hvordan IT blir forvaltet i samfunnet.

Det er grunnen til at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) nå har omorganisert avdelingene for forvaltningsutvikling og avdeling for IT-politikk til en enhet: IKT og fornying.

Avdelingen skal ledes av ekspedisjonssjefen som får ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk på strategisk nivå. 35 ansatte er fordelt på fire seksjoner; IKT og samfunn, fornying og eforvaltning, økonomisk analyse og forvaltningspolitisk enhet.

Avdelingen har styringsansvaret for DIFI.

Hver seksjon skal ledes av en IT-direktør, og det er IKT og samfunn og fornying- og eforvaltning som etterspør nye ledere. Seksjonene økonomisk analyse og forvaltningspolitisk enhet har allerede hver sine IT-direktører.

- Jeg tror dette er blant de mest spennende IT-stillinger som for tiden utlyses. De som blir ansatt får være med på å påvirke samfunnet til å ta i bruk IT som et verktøy for effektivisering og merverdi, sier ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen til digi.no.

I stillingsbeskrivelsen er det anslått en lønn på mellom 610.300 ­til 765.000.

En godt betalt IT-direktørjobb i staten kan være attraktivt i en urolig nedgangstid, der spesielt de private går usikre tider i møte.

- Metodene for å jobbe vil være helt annerledes om 15 til 20 år. Vi har et fornyingsarbeid å gjøre og e-forvaltning blir ekstremt viktig, sier Myrmel-Johansen.

Han mener stillingen vil kreve dyp forståelse av hvordan IKT påvirker samfunnet og hvordan politikk kan utformes for å møte nye utviklingstrekk.

- Stillingen er midt i blinken for kandiater både i det offentlige og i private som er vant til å jobbe mot offentlige kunder. Jeg vil bli overrasket hvis vi får under 20 søkere, sier spesialrådgiver i fornyings - og administrasjonsdepartementet, Jon Blaalid til digi.no.

Til toppen