Staten lover økt støtte til spillutvikling

- Det haster med å få på plass bedre rammebetingelser for utvikling av norske dataspill.

Staten lover økt støtte til spillutvikling

- Det haster med å få på plass bedre rammebetingelser for utvikling av norske dataspill.

Ulike støtteordninger fra staten skal bidra til å utvikle flere norske dataspill. Politikerne understreker at slike spill er noe langt mer enn ren underholdning.

96 prosent av alle barn mellom tre og 13 år har tilgang til en spillmaskin, men under 1 prosent av spillene som omsettes i Norden, har nordisk språk og innhold. Det vil Stortinget gjøre noe med.

- Det haster med å få på plass bedre rammebetingelser for utvikling av norske dataspill, sa saksordfører Magnhild Eia (Sp) da Stortinget torsdag behandlet stortingsmeldingen om dataspill, trolig den første i sitt slag i verden.

Regjeringen ønsker å innføre en rekke støtteordninger som skal bidra til utvikling av nye norske dataspill.

- Spill er en kilde til glede og underholdning, men mange spill gir også mulighet for læring og utvikling. Dataspill er en del av regjeringens kultursatsing. Vi vil utvikle trygge, gode norske spill og bidra til en livskraftig spillbransje, sier kulturminister Trond Giske (Ap), som åpner for å gjøre dataspill til et element i undervisningen gjennom den kulturelle skolesekken.

Stortinget slutter enstemmig opp om ønsket fra kulturministeren om å videreutvikle den norske spillbransjen. Så entusiastisk er støtten at Ap-veteran Britt Hildeng fant det for godt å avsløre et av sine juleønsker.

- Jeg håper barnebarnet mitt vil ta seg tid til å lære meg å spille data, sa Hildeng i stortingsdebatten om meldingen.

Støtteordningene som Stortinget går inn for, omfatter blant annet tilskudd til spillutvikling og lansering. I tillegg åpnes det for en innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene på linje med litteratur og film og en utredning av om sektoravgiften på omsetning av DVD og film, skal utvides til å omfatte dataspill.

Fremskrittspartiet er imot statlige støtteordninger, mens Høyre og Venstre er motstandere av å utvide sektoravgiften. Partiene mener dette vil føre til handelslekkasje, økt piratkopiering og sannsynligvis være i strid med EØS-avtalen. På tross av innvendingene, fikk stortingsmeldingen bred tilslutning.

- Stortingsmeldingen er instruktiv og god. Vi møter et behov for å stimulere en bransje i vekst, sa Høyres Olemic Thommessen i sitt innlegg fra talerstolen.

Henvendelser til Hjelpelinjen for spilleavhengighet tyder på økte problemer forbundet med dataspill, men ifølge Kulturdepartementet vil barn og unges spilling i de fleste tilfeller være en «positiv aktivitet og en kilde til både underholdning og læring.»

SVs May Hansen tilkjennega også en viss bekymring for enkelte dataspill, men understreket i sitt innlegg viktigheten av å bidra til utvikling av trygge spill.

- Dataspill er en viktig del av barnas kultur- og mediebruk. Det er viktig å gi dem tilgang til gode spill med norsk språk og kultur. Dataspill er ikke bare underholdning, men også et nyttig pedagogisk verktøy, sa Hansen.

På verdensbasis har dataspill større omsetning enn kinobransjen, og i 2006 ble det omsatt spill for 190 milliarder kroner. (©NTB)

Til toppen