– Staten må ha grepet om e-ID

Et vilkår for å realisere milliard gevinst, sier bransjeorganisasjon.

– Staten må ha grepet om e-ID
Digitalisering av offentlig sektor vil gi en global gevinst på minst 30 milliarder dollar i 2020. Med riktig implementering av elektronisk ID, øker gevinsten til 50 milliarder dollar. Det er Vest-Europa som har mest å tjene på elektronisk ID. Bilde: Secure Identity Alliance

En internasjonal bransjeorganisasjon for elektronisk ID, Secure Identity Alliance, har publisert en rapport om betydningen av tillitverdig elektronisk identitet for digitaliseringen av offentlig sektor: Enabling the eGovernment 2020 Vision: the Role of Trusted Digital Identity (pdf, 19 sider).

Rapporten gjør rede for en modell for å beregne hvordan en hensiktsmessig implementering av elektronisk identitet kan gjøre digitaliseringen av offentlig sektor mer effektiv.

Den pågående digitaliseringen av offentlig sektor i alle verdens land ligger an til, ifølge rapporten, å frigjøre innen 2020 ressurser tilsvarende 30 milliarder dollar i året.

En hensiktsmessig implementering av elektronisk identitet kan øke denne gevinsten til 50 milliarder dollar i året.

Det er Vest-Europa som har mest å tjene på hensiktsmessig elektronisk ID. Der vil digitaliseringen frigjøre 8 milliarder dollar i året fra 2020. Gevinsten kan mer enn dobles, til 18 milliarder dollar i året.

Biometri assosieres ofte med elektronisk identitet.
Biometri assosieres ofte med elektronisk identitet. Bilde: Anatolii Babii / Alamy/All Over Press

I modellen regnes det bare på gevinst fra tjenester rettet mot individer, og på ringvirkningene disse får for den øvrige økonomien i form av nye forretningsmodeller og tjenester. Gevinsten fra digitalisert samspill mellom stat og næringsliv faller utenfor. Her er det utelukkende snakk om fordelen med en hensiktsmessig elektronisk identitet for innbyggerne.

Vilkåret for den økte gevinsten er at statlig myndighet står bak et tillitverdig rammeverk for elektronisk identitet. Et mangfold av tilbydere kan tilby tjenester for elektronisk identitet. Men selve rot-identiteten, «den ene tillitverdige digitale identiteten som alle andre bygger på, starter med Staten», heter det.

Utfordringen her er ikke først og fremst utformingen av den enkelte tjeneste for elektronisk identitet. Enhver ID-tjeneste må selvfølgelig være robust, pålitelig og entydig. Men framfor alt må det som ligger til grunn for enhver godkjent elektronisk utgave av en persons identitet, være garantert av Staten, og det må gjøres bortimot umulig å snike seg til en falsk elektronisk utgave av noe som skal brukes mot offentlige, digitaliserte tjenester.

Rapporten angir tre ulike modeller som stater kan anvende: En ensartet nasjonal e-ID som i Estland, Oman og De forente arabiske emirater; et strukturert ID-rammeverk som i Finland, Norge, Singapore og Sverige, eller et åpent ID-rammeverk som i Storbritannia og USA.

Bak Security Identity Alliance står Gemalto (leverandør av nasjonale reisedokumenter i Norge), Morpho (kjent for leveranse av elektronisk ID til India) og Oberthur (kjent i Norge for sitt årlige seminar om ID-sikkerhet, med innslag fra finansnæringen, offentlige instanser og fagpersoner).