- Staten må inn mot ID-tyveriene

Security Valley på Gjøvik har bred støtte og klare planer, men bare privat kapital.

23. feb. 2009 - 07:51

ID-tyveri er blitt vår tids togrøveri, sier prosjektleder i Security Valley, Christian Meyer til digi.no.

Security Valley er en del av Gjøvik Kunnskapspark og fungerer som en klynge rundt sikkerhetsmiljøet på Gjøvik, i samarbeid med blant annet NorSIS og Høgskolen i Gjøvik (HIG).

Meyer leder ID-tyveriprosjektet som ble etablert ved nyttår, etter å ha jobbet i over ett år i forkant med forankring og finansiering.

– Vi er ennå ikke i mål med dette. Vi har nå med nesten 40 aktører. Men nesten all finansiering i hovedprosjektet er løftet fra privat kapital, forteller Meyer.

Skal prosjektet klare å redusere ID-tyveriene trenger det statlig hjelp. Så langt har det vært liten støtte til tross for at politikere er skjønt enige om at dette er et nødvendig tiltak.

Meyer og hans kolleger Peggy Sandbekken Heie og delprosjektleder Tone Bakås fra NorSIS har hatt møter med flere departementer.

– Et stort problem i Norge er at ansvaret for IKT, og i høyeste grad for informasjonssikkerhet, er svært fragmentert, sier Meyer.

De sendt likelydende brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Koordineringsutvalget for forebyggende Informasjonssikkerhet (KIS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), for å be om støtte.

De i hovedsak private pengene prosjektet har fått hittil, beløper seg til 800.000 kroner, mest fra private og fra finansinstitusjoner.

Fra Staten har Brønnøysundregistrene, Posten og Skattedirektoratet bidratt med midler.

– Det er betenkelig at Staten ikke griper sterkere inn i et så viktig samfunnsproblem, sier Meyer.

All erfaring tilsier at ID-tyveri vil bre seg. Rogaland politidistrikt registrerte en økning i anmeldte ID-tyverier på 47 prosent fra 2007 til 2008. I Troms politidistrikt ble det i januar i år avdekket 13 nye tilfeller av ID-tyveri.

Finansnæringen og Lindorff bekrefter at problemet oppleves som økende og ønsker å få etablert en nasjonal hjelpelinje så snart som mulig, helst innen sommeren dette året.

Meyer har hatt møte med Barne- og likestillingsdepartementet som har det overordnede forbrukeransvaret og søkt om finansiell bistand til å etablere denne tjenesten.

USA har tatt dette alvorlig. I følge rapporten 2008 Identity Fraud Survey Report fra Javelin Strategy & Research har antallet ofre i USA blitt redusert med 2 millioner personer fra 10,1 til 8,1 i perioden 2003 til 2008. Hovedgrunnen til dette er at de har tatt problemet på alvor fra myndighetene. Avgåtte president George W. Bush nedsatte en egen gruppe som leverte sin sluttrapport med 31 anbefalinger i september 2008.

– Denne er meget bra og vi satser på å benytte så mye vi kan av disse anbefalingene tilpasset norske forhold, sier Meyer.

Det anslås at et ID-tyveri koster mellom 40.000 til 60.000 kroner å rydde opp i. Dersom man tar utgangspunkt i amerikanske forhold vil fem prosent av befolkingen over 15 år blir utsatt for ID-tyveri. Det vil koste samfunnet over ni milliarder kroner.

Foreløpig har ID-tyveri prosjektet altså bare 800.000 kroner å bruke for å rydde opp i kaoset.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

Med veksten i de sosiale mediene vil trusselbilde skjerpes. Halvannen million nordmenn er i dag på Facebook og 80 prosent har bredbånd.

Security Valley har likevel klart å gjøre en rekke tiltak. I 2001 innførte de Nordens første masterstudium i informasjonssikkerhet, supplert med bachelor og til sist doktorgradsstudie. Klyngen har et forskningsmiljø som er et av de to største i Europa og 12 professorer og doktorer fra ni forskjellige land.

– Målet er nå å få offentlig myndighet på banen og erkjenne sitt ansvar for utstedelse og verifisering av identitet, sier Meyer.

Ettersom det er Staten som blir ansvarlig for det nasjonale ID-kortet mener han at identitetsdokumenter og relatert informasjon håndteres forsvarlig for at borgere og selskapers informasjon ikke blir blottstilt. Spesielt rutiner rundt utsendelse av pass, selvangivelser og kodekort for Altinn. Prosjektet vil også se nærmere på offentlighetsloven og publisering av ligningsinformasjon som publiseres søkbart internett.

– Vi har et utmerket samarbeid med Datatilsynet og vi har masse spennende prosjekter på gang, forteller han digi.no.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.