Staten må kutte ut monopolformater

- Offentlig informasjon må ikke legges ut i lukkede formater kontrollert av private monopoler, krever Gisle Hannemyr.

- Offentlig informasjon må ikke legges ut i lukkede formater kontrollert av private monopoler, krever Gisle Hannemyr.

Gisle Hannemyr har sitt daglige virke ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og har bidratt til den norske IT-debatten i to tiår. Han mener offentlige organer må holde seg til formater som HTML, XML og pdf, og krever slutt på den utbredte praksisen i offentlig organer der informasjon gjøres bredt tilgjengelig i formater som gjør brukerne avhengig av å kjøpe stadig dyrere programvare fra Microsoft.

- Departementer og kommuner legger ut dokumenter i Word-formatet doc, mens Statistisk Sentralbyrå legger ut tabeller i det proprietære formatet til Microsofts regneark Excel. Det finnes også offentlige web-formidlede tjenester, for eksempel Statens elektroniske reiseregning, som ikke virker i andre nettlesere enn Microsoft Internet Explorer.

Dette er å binde brukerne, mener Hannemyr.

- Det kan ikke være Statens oppgave å tvinge sine brukere til å anskaffe programvare fra én bestemt leverandør. Staten må tvert i mot bidra til at flere aktører kan konkurrere i markedet. Tjenestene må være åpne for alle, uavhengig av hva slags IT-utstyr man velger.

Hannemyr mener det finnes gode alternativer. XML og HTML kan gjengis av mange applikasjoner, og XML kan brukes til å formidle også regneark og databaser. XML kontrolleres av det uavhengige World Wide Web Consortium.

- Et eksempel på proprietært format som kan brukes, er Adobes pdf-format. Adobe publiserer spesifikasjonen til formatet, og holder seg til det de selv spesifiserer. Derfor er pdf langt bedre enn rtf ("rikt tekstformat"), som Microsoft kontrollerer og forvalter svært dårlig. Det finnes en publisert spesifikasjon for rtf, men den følges ikke av Microsoft. Konkurrentene med rtf-kompatible produkter, har måttet gjette seg til hvordan Microsoft gjør ting.

XML har vunnet bred oppslutning i programvarebransjen, også hos Microsoft som vil gjøre det til fellesformat i den kommende versjon 11 av kontorsuiten Office.

- Det gjenstår å se hvordan implementeringen blir, sier Hannemyr. - Microsoft har en lei tendens til å gjøre ting på sin måte, og XML i dagens Office XP er ikke helt konformt med det som er selve ånden i formatet. Lagrer du et Word 2002-dokument i XML vil det vises greit nok i de fleste nettleserne, men mye av semantikken, altså de bakenforliggende metadataene, skjules slik at ikke-Microsoft-produkter ikke skjønner den.

Til toppen