- Staten må støtte det offentlige nettet

- Offentlige midler bør brukes for å etablere brede fora for debatt på Internett. Det trengs flere ikke-kommersielle nettsteder med bred appell i demokratiets og folkeopplysningens tjeneste, sier Venstres leder Lars Sponheim .

- Offentlige midler bør brukes for å etablere brede fora for debatt på Internett. Det trengs flere ikke-kommersielle nettsteder med bred appell i demokratiets og folkeopplysningens tjeneste, sier Venstres leder Lars Sponheim .

Sponheim uttalte seg om offentlig informasjon på Internett under et et dagsseminar, arrangert av Norsk Bibliotekforening og Høgskolen i Oslo.

Sponheim trakk paraleller fra 1800-tallets oppbygging av kommunikasjonsnettet og demokratiutvikling til dagens muligheter med informasjonsteknologien.

­ Den demokratisk omveltningen med borgernes kamp mot embetsmannsstaten hadde ikke vært mulig uten jernbanen, vegene, dampbåten , telegrafen og post-tjenesten, sa Venstre-lederen, som mener at dagens teknologiutvikling kan gi en like stor omveltning for demokratiet, blant annet i i form av mer åpenhet. Sponheim er opptatt av at teknologien kan hjelpe folk til å «kaste lenkene av papir», og at det nye informasjonssamfunnet gir nye muligheter for folk.

­ Jeg er overbevist om at dagens teknologi kan gi oss et bedre demokrati, men når jeg ser den statlige satsingen på dette feltet, er jeg i tvil, sier Sponheim, som frykter at satsingen til nå har betydd mest for dem som allerede er aktive aktører i demokratiet.

­ Den norske delen av Internett domineres i dag fullstendig av noen få, store kommersielle aktører som har til formål å tjene penger. Det vi trenger er et offentlig rom som overfører det beste fra journalistikken, bibliotekene og byenes torg til nettet. Det ville være god offentlig informasjonspolitikk og god kulturpolitikk å gi støtte til en utvikling av slike ikke-kommersielle nettsteder, understreker Sponheim, som vil ta initiativ overfor Stortinget om en støtteordning for en slik etablering av offentlige rom på Internett. I første omgang bør staten hjelpe kommunene igang i form av forsøkskommuner, der informasjonsteknologién kan testes ut i demokratiets tjenester helt ut i yttergrensene, og hjelpe lokaldemokratiet.

­ Jeg har ambisjoner om ihvertfall å få lov til å styre litt av utviklingen, poengterer Sponheim., som opplever det som et privilegium å få lov til å være politiker i en tid hvor informasjonsteknologien kan skape samfunnsendringer i et tempo som vi aldri har opplevd tidligere. Men til tross for at Sponheim har stor tro på informasjonsteknologien, advarer han mot at IT også kan brukes til å lukke demokratiet. Dette gjelder blant annet hvis elektronisk post ikke tas med i offentlige postjournaler.

Til toppen