Staten med ny veileder for lovlig bruk av amerikanske skytjenester

Kjøp av skytjenester er blant de mest komplekse og vanskelige anskaffelsene offentlig sektor gjør. Nå har myndighetene kommet med en ny veileder for bruk av skytjenester i offentlig sektor, etter Schrems II.

Staten med ny veileder for lovlig bruk av amerikanske skytjenester
− Datatilsynet understreker at slike vurderinger må gjøres, men forklarer ikke hvordan de skal gjennomføres, mener arbeidsgruppa bak veilederen. Illustrasjonsfoto: Google

− Ved anskaffelser og bruk av skytjenester er det mange krevende personvernvurderinger som må foretas, skriver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på egne nettsider.