Staten overkjører kommunene

KS krever bedre IT-samarbeid.

Staten overkjører kommunene
Formelt er staten og kommunene på sporet av et bedre samspill om de nasjonale IT-tiltakene, men i praksis blir kommunene overkjørt og ikke tatt med i arbeidet før langt ute i det enkelte prosjektet. Bilde: Colorbox

Kommunene krever at staten gir langt tydeligere beskjed om hva slags IT-tiltak som er på trappene – og klar melding om hva det vil koste og hvordan det skal finansieres.

Det kommer frem i et notat fra kommunesektorens organisasjon KS til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og som digi.no har fått innsyn i.

For sent
Her kommer det frem at statlige etater iverksetter store digitaliseringsprosjekter som berører kommunene, som i sin tur blir trukket inn alt for sent.

Det står i kontrast til det formelle målet om at stat og kommune skal spille på lag for å gi innbyggere og næringsliv best mulig digitale tjenester.

Konkrete eksempler er:

  • A-ordningen.
  • Sikker digital post til innbyggere.
  • Nødnett.
  • Meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren.
  • Ny løsning for det offentlige kartgrunnlaget.
Områdedirektør Trude Andresen i KS mener at staten har mye mer å gi før IT-samarbeidet fungerer som det skal.
Områdedirektør Trude Andresen i KS mener at staten har mye mer å gi før IT-samarbeidet fungerer som det skal. Bilde: Espen Zachariassen

Krever mye
I tillegg kommer de mindre satsningene, som også krever betydelige ressurser i kommunene.

Eksempler er:

  • Statens Landbruksforvaltnings løsninger for søknad og rapportering fra landbruket.
  • Kulturdepartementets løsning for søknad om tippemidler.
  • Husbankens bostøtteordning.
  • BUF-etats barnevernløsning.

Koster slit
Hos KS peker områdedirektør Trude Andresen spesielt på A-ordningen.

Dette er en felles innrapporteringsordning for arbeidsgivere, der fem rapporter til Nav, Skatt og SSB krympes til én felles rapport.

Den trer i kraft fra nyttår, men og her har det kostet kommunene mye slit å bli klare i tide.

– Det har tatt mye ressurser som ikke var planlagt for, siden sektoren ble sent trukket med, sier områdedirektør for digitalisering, Trude Andresen, til digi.no.

Les litt mer om A-ordningen

Må se helheten
De siste årene har kommunene meldt fra til departementet om sine behov:

*** Det er helt greit med en sterkere nasjonal styring av IT-tiltakene, men da må kommunene få være med og ha reell innflytelse underveis.

*** Staten må lære å se stat og kommune som en helhet når IT-tiltakene planlegges.

*** Konkret har KS foreslått at de største IT-løftene i offentlig sektor ikke skal høre hjemme i et fagdepartement. Da er det bedre å organisere dem som tverrfaglige program som inkluderer hele offentlig sektor.

Kommer for sent
Formelt har regjeringen sitt på det tørre:

Det såkalte Digitaliseringsrundskrivet pålegger statlige virksomheter å drøfte kommende IT-tiltak med KS hvis de «i vesentlig grad berører kommunesektoren».

Statssekretær Paul Chaffey (H) er ikke enig i metoden som KS legger opp til for bedre samspill om IT-tiltakene.
Statssekretær Paul Chaffey (H) er ikke enig i metoden som KS legger opp til for bedre samspill om IT-tiltakene. Bilde: Espen Zachariassen

Men det følges ikke opp i praksis:

– Dette er gode intensjoner, men erfaringene viser at KS allikevel kommer for sent inn i prosessen og at virksomhetene fortsatt forholder seg til egen sektor, kommer det frem av notatet.

Krever opprydding
Nå foreslår KS å få ryddet opp i dette i form av et fast årlig møte med KMD.

Møtet bør finne sted i januar og ha som mål å etablere en felles virkelighetsoppfatning, drøfte prioriteringer og mulige løsninger for strukturelle og økonomiske utfordringer for kommunal sektor samlet.

– Situasjonen er blitt bedre de siste årene, men det er fremdeles mye å ta tak i, sier områdedirektør Andresen.

Usikker på metoden
KS har bedt KMD om å vurdere forslaget, som ble fremmet på et møte mellom partene 10. november.

Et svar fra departementet er ennå ikke klart.

I en kommentar til digi.no er ikke statssekretær Paul Chaffey (H) sikker på at et møte på starten av året er svaret på problemet.

– Det kan være litt skjevt i forhold til budsjettprosessene, mener han.

Flere muligheter
Samtidig mener han det «er greit å minne om at KMD er med på å finansiere Komm IT» - et program i KS som nettopp skal sørge for bedre samspill mellom kommunene og mellom kommunene og staten på IT-området.

Chaffey trekker også frem at KS bør ha mulighet til å fremme budskapet i samarbeidsorganet Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning).

Alle skal med
– Uansett er vi enige om å involvere alle parter så tidlig som mulig. Det er jo et krav i Digitaliseringsrundskrivet.

– Men ifølge KS blir ikke dette kravet fulgt opp i praksis.

– Da må vi se på konkrete tilfeller av dette og finne ut hvordan kommunene faktisk skal bli tatt med, svarer Chaffey.

    Les også:

Les mer om: