Staten selger seg ned i Telenor

Ved å selge aksjer for 7,5 milliarder i Telenor til storinvestorer skal næringsminister Ansgar Gabrielsen redusere Statens eierandel til under to tredeler.

Ved å selge aksjer for 7,5 milliarder i Telenor til storinvestorer skal næringsminister Ansgar Gabrielsen redusere Statens eierandel til under to tredeler.

Salget skal gjennomføres i dag og i morgen, og avsluttes 1. juli kl 18, skriver vår søsterpublikasjon iMarkedet. Salget omfatter 13,9 prosent av Statens aksjer i Telenor.

Reduksjonen i Statens eierandel innebærer at private aksjonærer i teorien vil kunne hindre Staten fra å endre selskapets vedtekter.

Regjeringen håper at salget vil føre til høyere aksjekurs i Telenor.

Les mer i iMarkedets artikkel Staten selger i Telenor.

Til toppen