Staten selger seg ut av Banetele

Næringsminister Sylvia Brustad dropper statlig eierselskap, og selger til Bredbåndsalliansen.

Staten selger seg ut av Banetele

Næringsminister Sylvia Brustad dropper statlig eierselskap, og selger til Bredbåndsalliansen.

Regjeringen foreslår at staten selger sin eierandel i BaneTele til eierne av Bredbåndsalliansen.

Regjeringen har tidligere ønsket å beholde offentlig eierskap i BaneTele og utvikle selskapet til et reelt alternativ til Telenor.

Bredbåndsalliansens kjøp av Ventelo gir muligheter for videreutvikling av BaneTele. Departementet og Bredbåndsalliansen er enige om at det best kan skje ved at de to selskapene blir samordnet i et felles konsern og med felles eierstruktur.

- Ved en samordning med Ventelo vil BaneTele få tilført trafikkvolum og kan i større grad rendyrkes som en leverandør av trafikktjenester i bredbåndsnettet i konkurranse med Telenor. En samordning er en god løsning både for selskapet og de ansatte, sier nærings-og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) i en pressemelding.

I 2006 solgte regjeringen halvparten av aksjene i BaneTele til Bredbåndsalliansen for 625 millioner kroner. Det er ikke kjent hva salgssummen blir denne gangen. Departementet og Bredbåndsalliansen har i lengre tid hatt en tautrekking om prisen og vilkårene.

- Staten hadde primært ønsket å fortsette som eier i et sammenslått selskap. Nærings- og handelsdepartementet og Bredbåndsalliansen har forhandlet om dette en stund, men har hatt ulike vurderinger av verdien i selskapene og derved av bytteforholdet ved å flytte statens aksjer i BaneTele opp i et felles eid holdingselskap, sier Brustad.

Ønsket om å opprettholde konkurransen mot Telenor består.

- Disse hensynene vil bli vel ivaretatt gjennom samordning av BaneTele og Ventelo under Bredbåndsalliansens eierskap, der eierne representerer solide offentlig eide selskaper. De er industrielle eiere og borger for en fortsatt god utvikling for bredbåndsvirksomheten i BaneTele, sier næringsministeren. (©NTB)

    Les også:

Til toppen