Staten skal bli nettdoktor

I handlingsplanen "Si @!" kommer det frem at Sosial- og helsedepartementet skal gå kommersielle helsenettsteder i næringen. En komplett helseportal skal lanseres i år. Om tre år kan det bli mulig å bestille legetime via nettportalen.

I handlingsplanen "Si @!" kommer det frem at Sosial- og helsedepartementet skal gå kommersielle helsenettsteder i næringen. En komplett helseportal skal lanseres i år. Om tre år kan det bli mulig å bestille legetime via nettportalen.

Web-byråene kan gå lyse tider i møte. I løpet av 2001 skal Sosial- og helsedepartementet etablere en "nettbasert informasjonstjeneste" (portal) som skal gjøre det lettere for folk å navigere i jungelen av offentlige tjenester innen dette området.

Alle underliggende etater av Sosial- og helsedepartementet skal innen 2002 ha nettsider som er rettet mot publikum, samtidig som det skal satses på "elektronisk samhandling" mellom publikum og ulike etater, særlig Rikstrygdeverket.

I planen skriver departementet at det også skal åpnes for timebestilling over nettet, men dette kommer nok ikke til å skje før 2003.

Til toppen