Staten skal selge mer informasjon

I sin nye rapport om elektronisk innhold planlegger regjeringen salg og gratis utdeling av langt mer elektronisk informasjon.

Regjeringen la i dag fram en rapport om elektronisk informasjon skrevet av et utvalg med statssekretærer fra åtte departementer. Rapporten går igjennom statens mål og ønsker for elektronisk informasjon i Norge.

Som alle slike rapporter blir det en hel del visjoner og luftige ønsker. Men totalt sett signaliserer rapporten, både i tegn med tiden og regjeringens forankring på høyre-siden i norsk politikk, et større ønske og økt vilje til å offentliggjøre og selge informasjon.

Regjeringen kan dog ikke ta æren som den eneste pådriver. EU presser også på. EU-kommisjonen har lansert et forlag overfor EU-landene om innføring av et prinsipp om at all type innsamlet offentlig informasjon som kartdata, offentlige dokumenter, statistikk og annet skal deles ut gratis eller til kostnadsbaserte priser.

Dette arbeider nå Regjeringen med å vurdere.

Regjeringen understreker i sin rapport også behovet for enkle løsninger for salg og forvaltning av rettigheter. Særlig TONO, som eneforvalter for musikkrettigheter, får stygg medfart i rapporten. "I stedet bør man tilsikte en mer konkurransefremmende ordning. Dette kan også føre til mer differensierte priser", skriver utvalget og signaliserer altså endringer.

Rapporten er foreløpig ikke lagt ut på Nærings- og handelsdepartementet hjemmesider.

Til toppen