Staten skal slå private på stillingsmarkedet

Arbeidsmarkedsetaten lanserte i går sine nye sider på Internett. Nettstedet er fullstendig omstrukturert, og hovedintensjonen er ikke bare å være konkurransedyktig, men å være best.

Arbeidsmarkedsetaten lanserte i går sine nye sider på Internett. Nettstedet er fullstendig omstrukturert, og hovedintensjonen er ikke bare å være konkurransedyktig, men å være best.

Det er Internettselskapet Electric Farm som står for strategi og design av de nye sidene. Odd Erik Martinsen, markedsdirektør i Arbeidsmarkedsetaten sier ubeskjedent til digi.no at hovedintensjonen med den nye satsingen er å være best.

-Vi har mye informasjon, og den skal være lett tilgjengelig. Vi har en sterk posisjon, og den vil vi ikke bare opprettholde, men styrke. Martinsen legger til at det er en stor utfordring, med så mange nye og gode aktører.

Han trekker frem Dagbladets og Dagens Næringslivs samarbeid med Jobline som eksempel på nye aktører som gjør et bra arbeid på dette feltet. Arbeidsmarkedsetatens Arbeidsnett vil være en sentral base, og dominerende på markedet. Det er ikke nok at det er gratis.

Brukerne betaler indirekte gjennom skatteseddelen, men likevel er det nødvendig for Arbeidsnett å være konkurransedyktig, oppdatert og lett tilgjengelig. Trafikken er avgjørende. På lik linje med kommersielle bedrifter, lever Arbeidsmarkedsetaten av at folk bruker produktet.

Stortinget vedtar rammene, men det stilles meget sterke krav av oppdragsgiverne. Martinsen forteller at det er viktig å være synlig i media, og å bygge et merkevarenavn.

- Hvis noen synes vi har vært mye frampå, kan jeg love at vi kommer enda sterkere. Vi starter faktisk en annonsekampanje i de største avisene i disse dager.

Arbeidsnett vil også kjøpe rettigheter til søkebegrep, slik at de er sikret "plass på listen" når folk søker på enten 'jobb', 'arbeid' eller liknende.

I snitt har Arbeidsmarkedsetatens nettsider 60.000 besøkende hver dag. Og toppen ligger på omtrent 170.000. Et annet konkurransefortrinn er at jobbsøkebasen har alle jobbene; i gjennomsnitt 38.000 stillinger i måneden.

Hele databasen er tilgjengelig for publikum, og det innebærer også et stort ansvar. Det arbeides nå med et nytt klassifiseringssystem som er nødvendig når mengden av søkere blir stor nok. Arbeidsgivere kan søke etter ønsket kompetanse.

- Noe annet ville være som å bla i telefonkatalogen uten alfabet, sier Martinsen.

Et annet satsingsområde er å gjøre dette til et internasjonalt system, slik at utenlandske arbeidssøkere kan legge seg inn i vårt system. Dette vil for eksempel gjøre det lettere å finne IT-folk.

Vil nettsidene etter hvert erstatte papirutgaven?

- Foreløpig er den et tillegg, men det er en fortløpende vurderingssak. Nå har vi innført et bestillingssystem via e-post og vanlig post, og disse er så operative at det er mulig det ikke lenger er behov for papirutgaven. 3.580 søkere mottar ønskede stillingsannonser i posten. De største kostnadene er å få sendt avisen ut; opplaget er nå på 60.000. Vi har gått litt ned for å spare penger.

Electric Farm AS ble høsten 1997 valgt som en av tre godkjente leverandører til Forvaltningsnettavtalen.

- Vi ser det som et kvalitetsstempel å få være leverandør til denne avtalen, så lenge vi har offentlig sektor som et av våre satsingsområder, sier Anne Hveding Herbern, rådgiver hos Electric Farm i en pressemelding.

Tungvekterne Telenor og Posten SDS er de to andre leverandørene til Forvaltningsnettavtalen.

Herbern, som har jobbet med Arbeidsmarkedsetatens Internettsider siden 1996, legger til at forholdene er lagt til rette for "krysspublisering". Det innebærer at informasjonsmateriell som både skal trykkes og legges ut på Internett er designen slik at dette kan skje uten mye omarbeidelse.

- Dette tror vi etaten vil spare både tid og penger på i fremtiden, sier Herbern.

Kontorsjef Heidi Wiggen har ledet prosjektet hos Arbeidsmarkedsetaten.

- Det har vært viktig for oss å ha en samarbeidspartner som er lik opptatt av å sette brukernes perspektiv i fokus som det vi er, sier hun i pressemeldingen.

Til toppen