Staten skal stoppe svindel med nettbetaling

Hittil har alle kunnet åpne systemer for nettbetaling, noe som øker risikoen for svindel. Nå kommer lovverket - og muligheter for storhandel.

Hittil har alle kunnet åpne systemer for nettbetaling, noe som øker risikoen for svindel. Nå kommer lovverket - og muligheter for storhandel.

Finansdepartementet har nylig sendt ut Norges tilpasning av EUs såkalte e-pengedirektiv på høring. Den nye loven skal rydde opp i det som etter hvert har blitt en jungel. For hittil har hvem som helst som ønsker det hatt mulighet til å opprette systemer for nettbetaling der du setter inn beløp på en slags konto og trekker av denne.
Den nye lovforslaget, skrevet av Kredittilsynet, skal rydde opp i dette landskapet. E-betalingsselskaper blir å anse som enkle banker og vil måtte søke om konsesjon. Senere følger rapportering og eventuelle inspeksjoner fra Kredittilsynet. Tilsynet vil blant annet sjekke at IT-sikkerheten er god nok.


Men den nye loven øker også friheten. Lovforslaget fastsetter ikke noen beløpsgrense, men økonomidirektør i Buypass, Rolf Eek-Johansen, forteller at den trolig vil havne på rundt 20.000 kroner. For mange vil dette dermed kunne fungere som en vanlig bankkonto.

- Målet må være at folk stoler på nettbetaling. Vi er i utgangspunktet stort sett fornøyd med forslaget og at dette kommer inn i ordnede former, sier Eek-Johansen til digi.no.

Til toppen