Staten skeptisk til kriserapport

Staten under seg over Simula-rapporten og påstander om milliardsprekker i offentlig IT-prosjekt.

Staten under seg over Simula-rapporten og påstander om milliardsprekker i offentlig IT-prosjekt.

I forrige uke offentliggjorde Simula Research Laboratory en rapport som påstår at IT-prosjekter i offentlig sektor i snitt sprekker med hele 67 prosent, mens det i privat sektor sprekker med bare 21 prosent.

Dette får Simula til å hevde at nye norske IT-prosjekter koster det norske samfunnet svimlende 60 milliarder kroner - hvert år, ikke 31,4 milliarder som planlagt.

Simula bygger sine tall på intervjuer med 18 IKT- leverandørers og 51 prosjekter disse har gjennomført. Men hvem Simula har snakket med og hvilke kundeprosjekter som har skåret seg så alvorlig vil ikke analyseselskapet offentliggjøre.

Undersøkelsen sammenligner med andre land som England og OECD-rapporter, som viser at middelverdien for IT-sprekk i privat og offentlig er 35 prosent. Som først ute har Simula-forskere nå sett på offentlige IT-prosjekter som ifølge undersøkelsen sprekker opptil 46 prosent flere ganger.

På onsdag ble forskere i Simula innkalt til et møte i Næringsdepartementet for å orientere om påståtte milliardoverskridelser i IT-prosjekter i offentlig sektor. Forklaringen ble gjort mot eKontakt-gruppen som består av IT-kyndige embedsmenn fra en rekke departementer.

    Les også:

I likhet med bransjetopper i EDB Business Partner-sjef Endre Rangnes, TietoEnator-sjef Per Bakseter og direktør for forretningsutvikling i Accenture, Andreas Rømming, kan heller ikke eKontaktgruppen forstå tallenes tale. Heller ikke IDC-analytiker Nils Molin. Alle mener at både totalsummen for nye IT-prosjekter og hvor mye de sprekker må være feil.

- Vi forstår ikke helt rapporten og må studere hvordan den metodisk er sammensatt før vi kan uttale oss nærmere, sier seniorrådgiver Kai-Ove Nauen i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD) til digi. Han sitter i IT-strategisk enhet i avdelingen for statlig forvaltning.

Ettersom det er AAD sitt ansvar å effektivisere og modernisere offentlige innkjøp, vil denne saken bli tungtveiende for departementet framover. Han stiller seg undrende til resultatet og viser til tilsvarende rapport fra Statkonsult og Kommunenes Sentralforbund som viser til beregnet årlige it-utviklingskostnader på fem milliarder i Staten og fem milliarder i kommunene.

- Simula har framlagt interessante synspunkter, men vi må se nærmere på tallene. Det er alt for uklare tall og vi må finne ut hvilke grunnlag det er gitt på. Hvis tallene stemmer, må vi snarest se på hva årsakene kan være, sier Kai-Ove Nauen.

Til toppen