Staten starter kvinnelig elitebase

Kvinnebasen skal på luften 17. juni. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har som mål at basen skal bli samlingsstedet for kvinnelige ressurspersoner.

Kvinnebasen skal på luften 17. juni. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har som mål at basen skal bli samlingsstedet for kvinnelige ressurspersoner.

NTB melder at Likestillingssenteret og Arbeids- og administrasjonsdepartementet åpner en egen database på Internett for kvinner 17. juni.

Basen skal etter planen etter hvert innholde mellom 3 og 4.000 personer. Den vil inkludere alle kvinnelige forskere i Norge og forslag fra både NHO og flere departementer.

Databasen skal inneholde opplysninger om kvinnenes navn, alder, bosted, utdannelse og yrkeserfaring. De som ønsker det, kan også legge ved andre opplysninger.

Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har finansiert basen - det er satt av midler til tre års prøvedrift. Likestillingssenteret tar seg av den praktiske kontakten med ressurspersonene.

- Det viser seg ofte at det er de samme mennene som blir foreslått gang på gang når regjeringen skal plukke ut medlemmer til styrer, utvalg og råd. Det er en tradisjon som må brytes, og jeg kommer til å sitte med Kvinnebasen foran meg for å finne aktuelle kvinnelige kandidater, sier arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy på et fagseminar om kvinnelige toppledere mandag.

Målet på sikt er å samle det som er av kvinnelige ressurpersoner på Internett. Alle som blir representert i Kvinnebasen har gitt sitt samtykke.

Til toppen