Staten stenger 20 leverandører ute fra milliardinnkjøp

De neste årene skal det offentlige handle IT for titalls milliarder, men nå blir 20 tidligere godkjente leverandører, blant annet IBM og Posten SDS, kastet ut.

Offentlig sektor er den største kunden i Norge og nå skal Staten få bedre styring med sin innkjøp. For to år av gangen har staten to ganger inngått rammeavtaler som de forskjellige departementene, etatene og kommunene kan handle på.

Rammeavtalene er ferdig forhandlet og er anbefalinger fra staten. I 1999 og 2000 var det 35 leverandører som hadde rammeavtale med staten. I år vil de selge tjenester og produkter for to milliarder kroner under disse kontraktene.

Men nå strammer Statkjøp inn. 20 leverandører får ikke fornyet sine rammeavtaler og risikerer et langt lavere salg. Blant de som mister kontrakt er IBM Norge, Posten SDS, Bull og Fujitsu Siemens Computers AS.

Av de 15 som er igjen, er Telenor og Merkantildata de to store vinnerne. De nye avtalene vil løpe allerede fra 1. desember 2000 til 30. november 2002.

Pressemeldingen om hvem som var godkjent gikk ut på tirsdag, men så langt ser få ut til å ha hørt om de store endringene, avslører en ringerunde i bransjen digitoday.no har gjennomført.

- Dette kjenner jeg ikke til og kan derfor ikke kommentere det, sier Per Andersen, administrerende direktør for statseide Posten SDS.

Det store spørsmålet er hvor hardt mangelen på avtale vil ramme leverandørene som nå er skjøvet ut. For det blir dyrt for offentlige etater å kutte mangeårige samarbeidsavtaler de har med noen aktører og bytte til en av de 15 på de nye rammeavtalene.

Offentlige instanser som eier IBM og Bull-utstyr vil trolig velge å hoppe over rammeavtalene, det er for dyrt å bytte. Foreløpig går trolig mindre enn 20 prosent av statens IT-innkjøp over rammeavtalene - forsiktig anslag tilsier at Staten bruker mer enn 10 milliarder kroner på IT i året. Men dette vil Statskjøp stramme inn på - nå skal mye mer handles over rammeavtalene, forteller Bente Hagelien, jurdisk ansvarlig i Statskjøp til digitdoday.no.

- Statskjøp har valgt to store forhandlere som så skal velge maskiner de skal selge. Vi tror vi derfor vi vil selge mye maskinvare til det offentlige, men det er kastet ut på levering av web-tjenester,

Vi synes det er uheldig at staten prekvalifiserer 70-80 leverandører og lar dem jobbe mot kontrakt i et år, for så bare å godkjenne 15, sier Paul Are Killie, offentlig ansvarlig i IBM Norge, til digitoday.no.

- Vi tror vi er kjent som en kvalitetsleverandør og at vi derfor vil få mange offentlige kunder i årene fremover. Mange vil handle utenfor rammeavtalen når det blir så få å velge imellom, sier Killie