Staten velger Internett-partnere uten konkurranse

Staten har inngått forhandlinger med fire store bedrifter om å lage Norges ledende e-markedsplass. IT-bransjen reagerer på mangelen av anbudskonkurranse.

Staten har inngått forhandlinger med fire store bedrifter om å lage Norges ledende e-markedsplass. IT-bransjen reagerer på mangelen av anbudskonkurranse.

Staten ser ut til å ha inngått et ekslusivt forhold til Orkla, Norsk Hydro, Statoil og Norske Skog i arbeidet med å lage en felles Internett-markedsplass for offentlig sektor og privat næringsliv. Kampen står om salg og kjøp av varer til titalls milliarder kroner allerede de første årene.

Med usikt til store besparelser og effektivisering forsøker svært mange å både etablere og bruke elektroniske markedsplasser. I fjor kom også staten på banen med planer for et system som skulle la offentlig sektor handle mer effektivt med sine leverandører.

Hele IT-bransjen konkurrerte om kontrakten, for vinneren skulle også få eie markedsplassen. Men konkurransen ble avlyst sent i fjor høst etter at to av de tre finalistene - Telenor Bedrift AS og Ergo Group (tidligere Posten SDS) slo sammen sine tilbud til ett. Statskjøp synes med støtte hos Konkurransetilsynet mente at to alternativer var for få å velge mellom. Man planla derfor en ny tilbudsutlysning for å få flere tilbud. Men 21. desember avbrøt plutselig Statskjøp disse planene.


På sine nettsider la Statskjøp ut informasjon om at de har innledet forhandlinger med Orkla, Norsk Hydro, Statoil og Norske Skog om å lage en felles norsk markedsplass. Les dokumentet her

- Statskjøp tok initiativet overfor oss, forteller Morten Sven Johannessen, rådgiver i Statoil til digitoday.no. Forhandlingene er underveis, så jeg kan ikke si så mye om dem.

Etter hva digitoday.no forstår har det ikke vært noen kontakt med noen organisasjoner som NHO eller eksisterende innkjøpssamarbeid som for eksempel ISAL, der 450 av de største norske bedriftene er med. Forhandlingene med de fire bedriftene kom også helt overraskende på en medarbeider i prosjektet digitoday.no har snakket med.

- Vi er i samtaler med og skal lage en plan som så skal godkjennes av ledelsen i selskapene. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av januar, forteller prosjektleder Andre Hoddevik i Statskjøp til digitoday.no.
Paul Are Killie, sjef for offentlig sektor hos IBM Norge stiller seg undrende til prosessen.


- Vi synes det er rart at forrige runde ble avlyst på grunn av for liten konkurranse for så etterpå å få vite at Statkjøp er i forhandlinger med en annen koalisjon uten noen anbudsprosess eller invitasjon til andre aktører, sier Killie til digitoday.no.

- Dette er et godt spørsmål, svarer Per Andersen, administrerende direktør i Ergo Group AS til digitoday.no på spørsmål om hva han synes om den manglende anbudsprosessen. Også markedssjef Bjørn Boberg i Accenture (tidligere Andersen Consulting) sier til digitoday.no at han er svært forundret over forhandlingene med de fire store industrilokomotivene.

Hoddevik peker på at ingenting er avgjort og at andre aktører kan bli innbudt i samarbeidet. Men Killie poengterer at de fire store selskapene, hvorav staten eier og kontrollerer to, ser ut til å få en helt sentral rolle.

- Kan de fire bedriftene styre hvilke andre bedrifter som får være med i alliansen, spør Killie. Selv om de senere slipper til alle andre bedrifter for kjøp og salg på markedsplassen, vil disse fire bedriftene blir sentrale eiere og premissleggere. Ved å være med fra starten får de også bedre tid til planlegging, mer erfaring og ikke minst muligheten til å tilpasse markedsplassen sine krav, mener Killie.

Hoddevik bekrefter overfor digitoday.no at Statkjøp diskuterer med de fire bedriftene at de og eventuelt andre partnere kan bli eiere av en fremtidig markedsplass.

- Det er ingen tvil om at det vil være meget verdifullt å drive og eie denne markedsplassen fordi den fort kan bli svært stor i Norge, sier Andresen.

Men når digitoday.no ringer tilbake til sjefen for Statskjøp, Forvaltningstjenesten og deres sjef igjen Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD), er det brått slutt på kommentarene: Verken informasjonsssjefene Jan Erik Nyland i AAD og Kjell Brattås i Forvaltningstjenesten eller
Sidsel Sethil, avdelingsdirektør i Statskjøp vil kommentere saken.

"Vi er i forhandlinger og vil ikke kommentere denne saken eller prosessen før forhandlingene er ferdige", er svaret digitoday.no får fra alle.

Til toppen