Staten vil åpne for elektronisk kommunikasjon

Justisdepartementet har bestemt at det er på tide med en kartlegging av alle norske lover og forskrifter for å finne ut hva som er til hinder for elektronisk kommunikasjon.

Det er Regjeringens mål at elektronisk kommunikasjon og bruk av nett som infrastruktur for samhandling skal bli like akseptert, tillitsvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon, skriver Justisdepartementet i et brev til alle departementene.

Første skritt på veien er å finne frem til hvilke lover, forskrifter og instrukser som krever - eller favoriserer - papirbasert kommunikasjon fremfor elektronisk, og endre disse i tråd med Regjeringens målsetting. Denne kartleggingen skal være klar til 30. september i år.

Elektronisk kommunikasjon i denne sammenheng omfatter all elektronisk samhandling som for eksempel elektronisk avtaleslutning, rapportering, markedsføring, betaling, levering, samt elektronisk saksbehandling inkludert underretning om vedtak.

Kommunikasjonen kan være mellom næringsdrivende, mellom private, i forvaltningen eller mellom disse gruppene. Eksempler på mulige hindringer i regelverket er blant annet skriftlighetskrav, krav til underskrift, krav til kopi og bekreftelse og regler om oppbevaring.

Det er Nærings- og handelsdepartementet - eller "IT-departementet" - som er ansvarlig for prosjektet, og prosjektleder er Thomas Aalby-Myhr. Årsaken til den varslede lovgjennomgangen er ifølge Aalby-Myhr at staten nå har sett at vi i økende grad befinner oss i en elektronisk verden.

Næringsminister Lars Sponheims IT-plan heter "En utkant i forkant", og dette er ment å være en del av forkanten.

Næringsdepartementet ser for seg at man både skal kunne underskrive avtaler og fatte beslutninger elektronisk.

Etter at kartleggingen er ferdig skal Nærings- og handelsdepartementet komme med forslag til endringer som er tilpasset elektronisk kommunikasjon.

- Her må vi se på behovet også, sier Aalby-Myhr til digi.no. - Det er ikke nødvendig å endre alle lover som er til hinder for elektronisk kommunikasjon. Kanskje bør man i fremtiden også ha vitner, og skrive under på testamenter og gjeldsbrev på den gammeldagse måten.

Nærings- og handelsdepartementets forslag til endringer skal være klare innen 31. desember i år, og endringene skal tre i kraft innen 1. januar 2001.

Prosjektet går hånd i hånd med et nytt EU-direktiv om elektronisk signatur, som er under utarbeidelse.

Til toppen