Staten vil tvinge fram strømsparende IT

Silicon Valley klapper når USAs myndigheter vil tvinge fram IT-utstyr med strømsparing.

Staten vil tvinge fram strømsparende IT

Silicon Valley klapper når USAs myndigheter vil tvinge fram IT-utstyr med strømsparing.

Amerikanske myndigheter har det siste halvåret kommet med flere utspill for å tvinge gjennom lavere strømforbruk i IT-systemer.

I juli vedtok representantenes hus en lov som slår fast at det er i USAs beste interesser at brukere prioriterer energieffektivitet når de skal kjøpe servere. Loven pålegger miljøverndirektoratet Environmental Protection Agency (EPA) å analysere energiforbruket i USAs datasentraler og servere, og utrede mulige sparetiltak.

Denne loven ble enstemmig vedtatt av senatet i forrige uke.

EPA har i løpet av året innkalt IT-leverandører til to store møter for å vurdere hvordan servere kan gjøres mer energieffektive.

Denne uken tok USAs energidepartement initiativet til et møte der aktører som Intel, AMD, Microsoft, Oracle, HP og Dell diskuterte hvordan privat og offentlig sektor kan samarbeide for å få ned strømforbruket i landets datasentraler. Departementet lovet å stille ekspertise til disposisjon for å hjelpe leverandørene til å løse utfordringen.

Motivet for dette er at strømkostnader utgjør en stadig større andel av utgiftene til IT. Serverne krever mer strøm for å kjøre, og enda mer strøm for å kjøles.

Ifølge IDC er servertallet i verden doblet fra rundt 14 millioner i 2000 til 28 millioner i dag. Strøm til drift og kjøling har i samme periode økt fra 250 watt per server til 400 watt per server. Strøm står for anslagsvis 40 prosent av driftsutgiftene til en datasentral, ifølge uttalelser til Wall Street Journal fra visepresident Paul Perez i HP. Til ZDNet anslår visepresident Piper Cole i Sun at andelen er 15 til 20 prosent.

Et problem EPA har tatt på seg å løse, er å utarbeide en standard for hvordan en servers strømforbruk skal måles. Dette var en viktig del av drøftingene på EPAs møter med bransjen tidligere i år. Et utkast ventes opphøyet til ferdig standard i løpet av 2007.

Meldingene i amerikansk presse tyder på at bransjen tar i mot statens initiativ med stor velvilje. Mye av markedsføringen av komponenter og datamaskiner i dag går nettopp på lavere strømforbruk, og selv erkerivaler som Intel og AMD signaliserer at samarbeid er en positiv faktor for å lykkes.

    Les også:

Til toppen