Staten vil vite hvem som ringer

Samferdselsdepartementet mener at mobiloperatørene må registrere brukere av kontantkort. Det kan bety slutten på anonyme kontantkort.

Samferdselsdepartementet mener at mobiloperatørene må registrere brukere av kontantkort. Det kan bety slutten på anonyme kontantkort.

Dette kommer fram i stortingsmeldingen om mobilkommunikasjon som ble lagt fram i statsråd onsdag. Samferdselsdepartementet slår i stortingsmeldingen fast at dagens teleregulering pålegger teleoperatørene å legge til rette for lovbestemt tilgang til informasjon om sluttbruker og teletrafikk.

NetCom stiller seg skeptisk avventende til forslaget.

- Vi vil finlese forslaget og avventer behandlingen i Stortinget. Vi mener vi har adgang til ikke å registrere våre kontantkunder. Vi ønsker selvfølgelig at alle vår kontantkunder skal være registrert, men noen velger altså ikke å være det. Fra vår side et dette er en frivillig sak, sier informasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom.

I motsetning til NetCom krever Telenor registrering av sine kontantkortkunder, men begge selskapene må stole på at kundene oppgir riktige opplysninger når de registrerer seg. Det er ikke legitimasjonsplikt når man kjøper et kontantkort.

- Dette er en vare som er betalt for i det øyeblikket den er kjøpt. Krav om legitimasjonsplikt eller lovpålagt sjekk opp mot folkeregisteret vil være uheldig. Det vil være urimelig hvis for eksempel ikke det skulle være mulig for utlendinger på besøk i Norge å få kjøpt kontantkort, sier informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil.

- Man trenger ikke registrere seg for å kjøpe annet verktøy som kan brukes til kriminell virksomhet. Hvorfor skal det være annerledes med mobiltelefoner, spør Sandvin.

Ifølge Wormdahl har mellom 30 og 40 prosent av deres kontantkortkunder valgt å registrere seg.

- Det har vist seg vanskelig å få på plass et system som ivaretar personvernhensynet på en fornuftig måte. Et system med registreringsplikt har lite for seg hvis man ikke er sikker på identiteten til personen som registrerer seg. Om folk velger å kalle seg Donald Duck eller James Bond vil verken hjelpe politi eller påtalemyndighet, sier Wormdahl.

- Vi er opptatt av å finne løsninger som gjør at dette praktisk lar seg gjøre og en ordning som gjør at dette reelt sett har noe for seg, sier Wormdahl.

I fjor klaget Økokrim NetCom inn for Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Økokrim mente at NetComs kontantkortordning for mobiltelefon er ulovlig siden selskapet ikke krever at abonnentene registrerer seg med navn. Dette ble, ifølge Økokrim, utnyttet av kriminelle.

Her er mer om kontantkort:

Til toppen