Staten vs. staten

Telenor krever 500 millioner kroner av Jernbaneverket i tillegg til et krav om tilbakebetaling av 260 millioner kroner, for kansellering av en 10 årig leieavtale av Jernbaneverkets fibernett.

Telenor krever 500 millioner kroner av Jernbaneverket i tillegg til et krav om tilbakebetaling av 260 millioner kroner, for kansellering av en 10 årig leieavtale av Jernbaneverkets fibernett.

Telenor og Jernbaneverket sa for halvannet år siden opp avtalen som ville ha sikret Telenor eksklusiv bruk av Jernbaneverkets fibernett i ti år. Avtalen ble kritisert av blant annet Telenors konkurrenter i telemarkedet, og det hele endre med at avtalen ble brakt inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Før det kom til en sak der, valgte Telenor og Jernbaneverket å si opp avtalen som daværende samferdselsminister, Kjell Opseth, hadde initiert.

På det tidspunkt hadde allerede Telenor betalt vel 200 millioner kroner for leie av nettet for en ti-års periode. Siden Telenor bare disponerte nettet i vel to år, var det penger til overs som Telenor krevde tilbakebetalt.

Saken har så langt vært til forhandling mellom Telenor og Jernbaneverket, men en løsning har uteblitt. Nå setter altså Telenor foten ned og konkretiserer sine krav. Paradoksalt nok rettes kravene til Telenors egen eier, Samferdselsdepartementet, som også er Jernbaneverkets eier.

Og kravet mot staten er på 500 millioner kroner dersom saken ender i oppløsning av sameiet mellom Telenor og Jernbanedepartementet, som omfatter infrastrukturen som løper langs jernbaneskinnene. I tillegg krever Telenor tilbakebetalt 260 millioner kroner for den nå oppsagte avtalen.

- For oss er det ønskelig at partene kommer til enighet, sier ekspedisjonssjef i Samferselsdepartementet, Eva Hildrum, til Dagens Næringsliv onsdag.

Hildrum sier at departementet vil gå til regjeringsadvokaten for å få vite hvordan en skal håndtere en slik sak.

Telenor vil ved sin advokat, Arne Moland, ta ut stevning mot Jernbaneverket for Oslo byrett i løpet av måneden.

I Jernbaneverket er man overrasket over utviklingen, all den tid det fremeles var forhandlinger i gang om saken. Assisterende jernbanedirektør, Åge Lien, sier til avisen at en nå avventer departementets reaksjon.

I kjernen av saken ligger at Telenor og Jernbaneverket ikke er enige om hva som omfattes av det eksisterende sameiet mellom Telenor og Jernbaneverket.

Jernbaneverket fikk tidligere i år lov til å leie ut sin infrastruktur til andre og har allerede signert leieavtaler med ElTele og Telia om utleie av kapasitet på sitt fibernett. Jernbaneverket er også i samtaler med flere andre. Det er ventet at selskapet vil kunne tjene opp til 300 millioner kroner på infrastrukturen over en 10 års periode.

Til toppen