Statens Filmtilsyn åpner dørene

Filmtilsynets skal lansere sine nye Internett-sider denne uken. Sidene skal være forbedret på mange felt, og tilsynet åpner opp dørene for publikum på helt nye måter. Og hvis du er uenig i sensuravgjørelsene, kan du klage.

Filmtilsynets skal lansere sine nye Internett-sider denne uken. Sidene skal være forbedret på mange felt, og tilsynet åpner opp dørene for publikum på helt nye måter. Og hvis du er uenig i sensuravgjørelsene, kan du klage.

Filmtilsynet har vært online i snart to år, og ser med forventning frem til lanseringen av sitt nyoverhalte nettsted.

- Sidene presenterer Filmtilsynet i en helt ny drakt, med ny og enklere navigasjonsstruktur, bedre søkemuligheter, mer omfattende begrunnelser på sensurvedtak, utvidet informasjon om egnethet og så videre, sier direktør i Filmtilsynets avdeling for nye medier, Martin Borgnes, til digi.no.

Sidene, som lanseres onsdag eller torsdag, skal sørge for bedre informasjon til filminteresserte, med sterk fokus på å forklare Filmtilsynets begrunnelser og vurderinger fra film til film.

- Vi skal legge mer vekt på å orientere om "egnethet", det vil si at vi har jobbet mye med å definere "antatt målgruppe" for filmer.

Om en film har aldersgrense 7 år, så kan det fortsatt være en voksenfilm, noe vi da vil orientere om på de nye sidene, sier Borgnes.

Tjenesten skal åpne for publikums kommentarer på de forskjellige avgjørelsene, og man vil få se hvis sensorene i kollegiet har vært svært uenige om en film. Borgnes sier at denne klageordningen ikke vil gi mulighet til å henvende seg direkte til de forskjellige sensorene.

- Vi har hatt en feedback-knapp i to år, og vi har hatt mye respons - både glade, frustrerte og sinte - gjennom den ordningen. Vi vil imidlertid holde på anonymiseringen av de enkelte sensorene. Alle avgjørelser tas i fellesskap. Film er et medium som setter igang sterke følelser, og mange kan være svært uenige i våre avgjørelser, sier han til digi.no.

Borgnes sier likevel at Filmtilsynet vil bruke tilbakemeldingene fra publikum som veiledning til en viss grad.

Sidene skal også inneholde en hel del informasjon om såkalte "nye medier", og Filmtilsynet har fått i oppgave å drive utredning og rådgivning overfor både bransjen selv og publikum når det gjelder utviklingen av levende bilder på for eksempel Internett og i dataspill, heter det på tilsynets (gamle) sider.

Til toppen