Statens IT-utgifter eksploderer

Staten brukte 5,7 milliarder på IT i fjor, noe som utgjør 54.000 kroner per ansatt. Dette er nesten en dobling fra 1994.

Staten brukte 5,7 milliarder på IT i fjor, noe som utgjør 54.000 kroner per ansatt. Dette er nesten en dobling fra 1994.

En kritisk rapport fra Statskonsult viser at staten brukte 5,7 milliarder kroner på IT i 1999. Dette utgjør omtrent 54.000 kroner per ansatt, noe som understreker analytikernes påstander om at innkjøp av PC-er og programvare bare utgjør en mindre del av totalbudsjettet.

I rapporten påpeker Statskonsult store problemer i hvordan de statlige organene bruker sine IT-budsjetter.

For undersøkelsen viser at statens utgifter har eksplodert, særlig på grunn av en svært omfattende bruk av konsulenter. 1,1 milliarder kroner var sluttregningen fra konsulentene i fjor.

I 1994 spiste konsulentene bare åtte prosent av totalbudsjettet, mens de i fjor tok hele en femtedel. En av årsakene er trolig at staten de siste årene har mistet svært mange egne IT-folk på grunn av lavt lønnsnivå. Dette må kompenseres med dyr innleid arbeidskraft.

Dette bildet forsterkes av at bare to prosent av totalbudsjettet brukes på opplæring av brukerne - en andel som til tross for stor oppmerksomhet på opplæring ikke har økt siden 1994.

Statskonsult er ikke nådig i sin rapport og skriver "[...] dette er oppsiktsvekkende lavt i en situasjon med et nærmest skrikende behov for økt kompetanse og bemanning. Virksomhetene sier at de ser på opplæring av IT-personellet som et svært viktig tiltak. I praksis er arbeidsbelasningen så høy at det ikke blir tid, og opplæringsbudsjettene så små at det ikke finnes penger [...]"

- Tross økte kostnader er det dessverre liten vilje til å prioritere opplæring og kompetanseutvikling, selv om det med stor sannsynlighet ville vært lønnsomt både i forhold til bedre utnyttelse av eksisterende IT-løsninger, og for å beholde og rekruttere et kvalifisert IT-personale, fastslår seniorrådgiver Kirsti Berg i Statskonsult.

Statskonsult skriver dessuten at alt for få vurderer lønnsomhet og gevinster når de investerer i IT:

"Bare en av ti virksomheter gjennomfører kost-nytteanalyser i forkant av IT-investeringene. Dette er for lavt. Riktignok er det nesten tre av fire virksomheter som mener de har oppnådd kvalitative gevinster som en følge av IT-investeringene, men det er praktisk talt ingen vilje til å prioritere målinger i etterkant for å se i hvilken grad investeringene faktisk er lønnsomme."

- Hele situasjonen henger også sammen med mangel på planlegging, sier Kirsti Berg. Hun understreker at det er over 40 prosent av virksomhetene som ikke følger en strategisk IT-plan. Det kan være vanskelig å følge med når utviklingen går så raskt, men det må være et mål at ledelsen har skikkelige styringsredskap i en situasjon der nesten halvparten av virksomhetene planlegger vesentlige endringer i IT-infrastruktur og/eller IT-løsninger.

Du kan laste ned hele rapporten fra Statskonsults hjemmeside.

Til toppen